Sto milionów zł na rozwój działalności gospodarczych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansuje rozwój międzynarodowy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W lutym rusza nabór wniosków. Nabór będzie w ramach ogłoszonego konkursu nr 4 (1/2018) na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP.

Poezja współczesna o wielu twarzach

„Poezja współczesna o wielu twarzach…” Pod takim hasłem odbyło się 6 bm. kolejne z cyklicznych Brzozowskich Spotkań Muzealnych. Tym razem okazję do podzielenia się swoją twórczością mieli członkowie Ruchu Poetyckiego „Zgrzyt”. Sylwetki autorów prezentował dyrektor muzeum Mariusz Kaznowski, a sami poeci odczytywali po kilka swoich utworów. Więcej „Poezja współczesna o wielu twarzach”

Ostatnie pożegnanie ks. prałata Zygmunta Trojnara

Można odejść na zawsze, by stale być blisko…
                                                                Ks. J. Twardowski
 
Tłumy wiernych pożegnały 7 lutego br. ks. prałata Zygmunta Trojnara – emerytowanego, wieloletniego dziekana i proboszcza parafii pw. św. Marcina w Przysietnicy, kapłana wielce zasłużonego dla całej brzozowskiej ziemi.

Więcej „Ostatnie pożegnanie ks. prałata Zygmunta Trojnara”