Rewitalizacja obszaru miejskiego z 80% dofinansowaniem sięgającym blisko 8 milionów złotych

Gmina Brzozów w oparciu o złożony wniosek o dofinansowanie projektu rewitalizacji obszaru miejskiego w Brzozowie w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020   na podstawie  uchwały  Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 36/907/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r. została zakwalifikowana  do 80 % dofinansowania zadania. Ogółem wartość projektu stanowi 9 797 585,63 zł, natomiast wysokość dofinansowania opiewa na kwotę 7 840 212,21 zł. Gmina Brzozów jest obecnie w trakcie procedury podpisywania umowy o dofinansowanie projektu.

Więcej „Rewitalizacja obszaru miejskiego z 80% dofinansowaniem sięgającym blisko 8 milionów złotych”

Dofinansowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – projekt „ Dni tradycji i kultury Ziemi Brzozowskiej”

 

Gmina Brzozów  w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  /Plan Operacyjny na lata 2018-2019/, działanie 11: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych,  mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie  przystąpi do realizacji projektu „Dni tradycji i kultury Ziemi Brzozowskiej”.

Więcej „Dofinansowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – projekt „ Dni tradycji i kultury Ziemi Brzozowskiej””

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Brzozowa ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w miejscowości Górki:

– działka ewid. Nr 1706/4 o pow. 1163 m2   >>> ogłoszenie do pobrania<<<

– działka  ewid. Nr 1706/5 o pow. 1193 m >>> ogłoszenie do pobrania<<<

– działka ewid. Nr 1706/6 o pow. 1179 m2   >>> ogłoszenie do pobrania<<<

– działka ewid. Nr 1706/7 o pow. 1132 m>>> ogłoszenie do pobrania<<<

– działka ewid. Nr 1706/8 o pow. 1124 m2   >>> ogłoszenie do pobrania<<<

– działka ewid. Nr 1706/9 o pow. 1129 m>>> ogłoszenie do pobrania<<<

Przebudowa ul. Piastowej

Gmina Brzozów  w oparciu o wniosek złożony na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 115521R (ul. Piastowa) km 0+000,000 – 0+715,51 w Brzozowie”, w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” została zakwalifikowana do  dofinansowania niniejszego  zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok bieżący w wysokości 50 procent kosztów kwalifikowanych.  Dnia 17 kwietnia br., została opublikowana lista zadań  zatwierdzonych do dofinansowania   z w/w Funduszu.

Więcej „Przebudowa ul. Piastowej”