Zrozumieć sprawców przemocy domowej

W dniu 2017.04.27 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie odbyło się szkolenie skierowane do pracowników socjalnych, którzy zaangażowani są w prace grup roboczych w ramach działającego w gminie Brzozów Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Więcej „Zrozumieć sprawców przemocy domowej”

,, Polska sercu najdroższa”- lekcja patriotyzmu w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Brzozowie

Dnia 28.04.2017 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Brzozowie odbyła się uroczystość pod hasłem ,,Polska sercu najdroższa”, której celem było rozszerzenie, zebranie i podsumowanie wiedzy dzieci na temat Ojczyzny, a przede wszystkim kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych: przywiązania do kraju, poczucia wspólnoty, szacunku do symboli narodowych.

Więcej „,, Polska sercu najdroższa”- lekcja patriotyzmu w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Brzozowie”