Informacja o liczbie ludności w Gminie Brzozów

Na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Brzozowie, liczba ludności gminy Brzozów na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 26 708 osób i nadal ma tendencję malejącą. Mieszkańców gminy jest mniej o 108 osób w porównaniu do roku 2019. Kobiet w naszej gminie jest 13 632, zaś mężczyzn  13 076.  W 2020 r. urodziło się 271 dzieci, natomiast zmarło  278 osób – więcej o 35 niż w roku ubiegłym.  W mijającym roku w dorosłe życie wkroczyło 168 kobiet i 189 mężczyzn. W gminie Brzozów mieszkają trzy kobiety, które przekroczyły wiek stu lat, a najstarsza  z nich ukończyła 106 lat. Więcej „Informacja o liczbie ludności w Gminie Brzozów”

Recykling zaczyna się od selektywnej zbiórki odpadów!

Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym. Od 15.01.2021 do 30.03.2021 odbędzie się VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego pt.  „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VII. Nagrodami w konkursie będą tablety do nauki, a także wyjazdy studialne dla dwóch najlepszych ekozespołów. Więcej „Recykling zaczyna się od selektywnej zbiórki odpadów!”

Umowa na „taksówkę społeczną” podpisana. Ponad 800 tys. dofinansowania dla gminy Brzozów

Na koniec roku dobre wiadomości dla mieszkańców Gminy Brzozów. W dniu 23 grudnia b.r.  Burmistrz Brzozowa podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu pod nazwą  „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Więcej „Umowa na „taksówkę społeczną” podpisana. Ponad 800 tys. dofinansowania dla gminy Brzozów”

Zwierzęta są dla nas ważne – NIE STRZELAMY W SYLWESTRA!

Fajerwerki to nieodłączny element sylwestrowej nocy i tradycyjny sposób powitania Nowego Roku. I choć widowiska jakie możemy oglądać dzięki ich wykorzystaniu są niezwykle atrakcyjne, musimy zdawać sobie sprawę także z minusów odpalania sztucznych ogni. Posiadacze psów czy kotów wiedzą na pewno, jak wielki strach u zwierzaków wywołują huki wystrzałów. Niestety, nadal wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że zwierzęta inaczej odbierają huk sztucznych ogni i że szczelne zamknięcie okien w domu może nie wystarczyć.

Zwiększając świadomość ludzi, zwiększamy szanse zwierzaków na spokojne wejście w nowy rok. W trosce o wszystkie zwierzęta apelujemy, aby rozważnie korzystać z fajerwerków.