Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Brzozowa ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego Nr 2, położonego w Brzozowie przy ul. Podwale 2. Lokal Nr 2 położony jest na parterze budynku mieszkalno-użytkowego w Brzozowie przy ul. Podwale 2 o łącznej powierzchni użytkowej 14,10 m2.

Więcej „Ogłoszenie o przetargu”

Sukcesy dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Brzozowie na arenie ogólnopolskiej

Już po raz kolejny dzieci z naszego przedszkola próbowały swoich sił we wszelkiego rodzaju konkursach o randze krajowej. Zdrowa potrzeba sprawdzenia się i zaprezentowania się szerszej publiczności skutkowała udziałem naszych milusińskich w niezwykle ciekawych projektach. Tematyka konkursów była naprawdę imponująca, podobnie jak i wyobraźnia oraz talenty plastyczne i techniczne ujawnione podczas tworzenia prac. Więcej „Sukcesy dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Brzozowie na arenie ogólnopolskiej”

Dofinansowanie na remont biblioteki i domu kultury

Samorząd gminy Brzozów otrzyma dofinansowanie unijne na modernizację zabytkowych siedzib Miejskiej Biblioteki Publicznej i Brzozowskiego Domu Kultury. Zarząd Województwa Podkarpackiego opublikował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach programu RPO Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.4 Kultura. Dofinansowanie sięga 85 procent kosztów kwalifikowalnych. Wniosek pn. Poprawa infrastruktury kultury Gminy Brzozów został wysoko doceniony i znalazł się na 17 miejscu spośród stu zgłoszonych. Więcej „Dofinansowanie na remont biblioteki i domu kultury”