Roztańczone przedszkolaki

Dn. 27 bm. w Przedszkolu Samorządowym w Grabownicy Starzeńskiej odbył się I Gminny Przegląd Małych Form Tanecznych dla przedszkolaków, połączony z IV Integracyjnym Piknikiem Rodzinnym. Organizatorami tego wydarzenia byli dyrektor PS w Grabownicy Starzeńskiej wraz z sołtysem wsi i radą sołecką.

Więcej „Roztańczone przedszkolaki”

Zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

W dniu 26 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzozowie odbyło się spotkanie informacyjne nt. zasad powoływania i pełnienia służby w wojskowych formacjach obrony terytorialnej. Pan mjr Tomasz Żyłka – czasowo pełniący obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sanoku przedstawił zainteresowanym informacje na wspomniany temat. Więcej „Zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej”