Sto milionów zł na rozwój działalności gospodarczych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansuje rozwój międzynarodowy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W lutym rusza nabór wniosków. Nabór będzie w ramach ogłoszonego konkursu nr 4 (1/2018) na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP.

Ks. prałat Zygmunt Trojnar nie żyje

Z nieukrywanym żalem odebraliśmy informację o odejściu do Domu Ojca ks. prałata Zygmunta Trojnara – emerytowanego, wieloletniego dziekana i proboszcza parafii pw. św. Marcina w Przysietnicy, kapłana wielce zasłużonego dla całej naszej gminy.

Burmistrz Brzozowa oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Brzozowie

Konkurs na wsparcie projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w roku 2018

Dnia 31 stycznia br.,  zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brzozów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu został ogłoszony otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Brzozów na 2018 r. Zgodnie z zarządzeniem Nr 13/2018 Burmistrza Brzozowa z dnia 31 stycznia  2018 r.,  Kluby Sportowe mogą złożyć projekty w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzozowie lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Brzozowie, do dnia 20 lutego br., do godz. 1530. Więcej „Konkurs na wsparcie projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w roku 2018”

Informacja dot. rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Brzozów na rok szkolny 2018/2019.

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Brzozów. Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Brzozów mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będą dysponować wolnymi miejscami.
Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uregulowane zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).

Więcej „Informacja dot. rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Brzozów na rok szkolny 2018/2019.”