Krajowe Biuro Wyborcze w Krośnie informuje

W związku z nowelizacją Kodeksu wyborczego przesyłam z uprzejmą prośbą o niezwłoczne podanie do wiadomości publicznej:

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie

Leszek Bąk

PCPR w Brzozowie zachęca kandydatów na rodziny zastępcze do udziału w szkoleniu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej organizuje szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. Uczestnictwo w szkoleniu  przygotowuje do sprawowania opieki, wychowania dziecka, zaspokajania jego potrzeb rozwojowych, kompensacji opóźnień oraz odbudowywania więzi dziecka z rodziną naturalną. Zakres szkolenia obejmuje elementy prawa rodzinnego, pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, wiedzę i umiejętności rozpoznawania i oceny sytuacji rodzinnej dziecka oraz zadania i kompetencje centrum pomocy rodzinie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://pcprbrzozow.pl/rodziny-zastepcze/. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt  z PCPR: ul. 3 Maja 51, 36-200 Brzozów, tel./fax (013) 434 20 45, tel. (013) 434 47 56, e-mail:  pcpr@powiatbrzozow.pl, od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30-15:30.

Zofia Foryś
Kierownik PCPR w BRzozowie

Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ BRZOZOWA OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI: Działka Nr 1068 o pow. 2 500 m2, objęta KW Nr 51354,  położona jest w peryferyjnej części wsi Zmiennica.
Szczegółowe informacje do pobrania >>>>TUTAJ<<<<

 

Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT – nowy obowiązek dla mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018r.

W związku ze zbliżającym się terminem złożenia przez mikroprzedsiębiorców po raz pierwszy pliku JPK_VAT (na terenie objętym właściwością US Brzozów dotyczy to ok 1100 przedsiębiorców), informujemy  o nowym obowiązku dla przedsiębiorców. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij >>>>TUTAJ<<<<
Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym. Szczegółowe informacje do pobrania  >>>>TUTAJ<<<<
Maria Bartnicka
Kierownik Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających
US w Brzozowie