Ogłoszenie PGK w Brzozowie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie  informuje, że w dniu 01.05.2018r. w późnych godzinach nocnych nastąpi płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej na terenie miasta Brzozowa. Po wykonaniu tych czynności następnego dnia na końcówkach wodociągu może wystąpić zmętnienie wody bądź też wyczuwalny intensywny zapach chloru. Szczegółowe informacje do pobrania >>>>TUTAJ<<<<

Za utrudnienia przepraszamy.
Zarząd PGK Sp. z o.o.  w Brzozowie

 

Rusza nowa edycja stypendiów pomostowych

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia mogą ubiegać się maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną I rok studiów dziennych w uczelniach publicznych, i spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, lub są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub pochodzą z rodziny wielodzietnej albo są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej. Szczegółowe informacje znajdziesz  >>>>TUTAJ<<<< i na stronie internetowej http://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/od-lipca-rusza-nabor-na-stypendia-pomostowe.

Ogłoszenie Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Urząd Miejski w Brzozowie Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w kwietniu i maju 2018 r. mieszkańcy gminy Brzozów mogą nieodpłatnie dostarczyć meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00 oraz w soboty od 8.00 do 12.00. Informacja dotycząca zbiórki oraz harmonogram odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z poszczególnych miejscowości gminy Brzozów w okresie wiosennym zostanie podana w terminie późniejszym.

Pomóż Olivii z Brzozowa

Koncert rozpocznie się o godz. 11.30 w Parku Jordanowskim. Natomiast już od godziny 10.00 odbywać się będzie rejestracja kandydatów na dawców szpiku w Szkole Podstawowej w Brzozowie. Zapraszamy na koncert i apelujemy o zgłaszanie się do bazy dawców szpiku.