Informacja dla emerytów i rencistów

Polski związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Brzozowie informuje, że wydaje zaświadczenia uprawniające emerytów, rencistów oraz ich współmałżonków (na których pobierane są zasiłki rodzinne ) do korzystania z dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37 %   w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych.

Zaświadczenie jest ważne 3 lata. Dla członków związku są wydawane bezpłatnie , dla pozostałych osób opłata wynosi 10 zł.

Zaświadczenia są wydawane w siedzibie organizacji  –  Brzozów, ul.Armii Krajowej 3 (Brzozowski Dom Kultury  w piwnicach) w każdą środę w godzinach od 9 do 12 , tel. 13 43 414 26  p. Barbara Borek.

Uwaga Mieszkańcy!

W związku z okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy Brzozów, że obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW W PIECACH I KOTŁACH DOMOWYCH. Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie i życie mieszkańców naszej gminy.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

BURMISTRZ  BRZOZOWA  OGŁASZA  II  PUBLICZNY  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO  NR  12, POŁOŻONEGO  W  BRZOZOWIE  PRZY ULICY  WITOSA 15. Lokal mieszkalny Nr 12 zlokalizowany jest na I piętrze ( II kondygnacja) w centralnej części budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Brzozowie przy ul. Witosa 15.
Szczegółowe informacje o przetargu kliknij >>>>TUTAJ<<<<

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

BURMISTRZ BRZOZOWA OGŁASZA  II  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI: Działka Nr 1566 o pow. 683 m2, objęta KW Nr 31978,  położona jest w centralnej strefie miasta Brzozów, przy ul. Schodowej, zabudowana budynkiem usługowym z częścią biurową, zlokalizowanym w północno-wschodniej części działki.
Szczegółowe informacje o przetargu kliknij >>>>TUTAJ<<<<

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

BURMISTRZ BRZOZOWA OGŁASZA  II  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI: Działka Nr 1259/13 o pow. 1111 m2, objęta KW Nr 31978,  położona jest w peryferyjnej części miasta Brzozów przy ul. Zdrojowej.
Szczegółowe informacje o przetargu kliknij >>>>TUTAJ<<<<

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

BURMISTRZ BRZOZOWA OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI: Działka Nr 1706/9 o pow. 1129 m2, objęta KW Nr 37691, położona jest w centralnej części wsi Górki.
Szczegółowe informacje o przetargu kliknij >>>>TUTAJ<<<<