Informacja dot. wyborów Zarządu Osiedla nr 2 w Brzozowie

Na podstawie § 29 ust. 9 Statutu Osiedla Nr 2 w Brzozowie uchwalonego uchwałą Nr VI/36/2007 z dnia 14 marca 2007 r. Burmistrz Brzozowa informuje o zarejestrowanych kandydatach na członków Zarządu Osiedla Nr 2 w Brzozowie w wyborach zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 r.
1. AUGUSTYN ELŻBIETA zam. Brzozów
2. BYCZYŃSKA MAŁGORZATA zam. Brzozów
3. BYCZYŃSKI JÓZEF zam. Brzozów
4. CHMIEL MAŁGORZATA zam. Brzozów
5. KONIECZKO MARIUSZ zam. Brzozów
6. KOŚCIŃSKA MARTA zam. Brzozów
Paweł Myćka