Ruszyła kolejna edycja dofinansowania zadań z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów!

Ministerstwo Sportu ogłosiło otwarty konkurs na dofinansowanie w 2021 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU). Łączny budżet na zadania w 2021 r. wynosi 21 mln zł, a wnioski należy składać do 21.12.2020 r.

Więcej „Ruszyła kolejna edycja dofinansowania zadań z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów!”

Rolniku! Spisz gospodarstwo rolne przez Internet i wesprzyj naszą gminę!

Rolniku❗️Przypominamy‼️
Już naprawdę niewiele czasu zostało na wypełnienie obowiązku spisowego – tylko do końca listopada br.!!! 

Warto więc skorzystać z metody, która pozwala to zrobić możliwie szybko, bezpiecznie i wygodnie. Samospis internetowy – bo o nim mowa!  Dlatego bardzo liczymy, że wszyscy rolnicy z naszej gminy spiszą swoje gospodarstwa rolne przez Internet. Dzięki temu mamy szansę wygrać w konkursie organizowanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu.

W rankingu gmin Podkarpacia w kategorii IV gminy miejskie i miejsko-wiejskie o liczbie gospodarstw do spisu powyżej 1000  – gmina Brzozów zajmuje aktualnie II miejsce, zaraz za Rzeszowem.
Rolniku, jeśli masz problem ze spisaniem się przez Internet, zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Brzozowie, lub o kontakt pod numerami telefonu: 13 3061073; 133061078.  

Spisu można dokonać pod linkiem https://spisrolny.gov.pl/
Rolnicy, bardzo na Was liczymy – wystarczy się spisać przez Internet! 

Pomoc finansowa w ramach zasiłku szkolnego

Przypomina się, że opiekunowie uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Brzozów mogą ubiegać się o zasiłek szkolny, który może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu zdarzenia losowego w szczególności:

–           śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,

–           nagłej choroby w rodzinie ucznia,

–           pożaru, powodzi, zalania domu lub mieszkania, albo działania innych sił przyrody,

–           kradzieży,

–           nieszczęśliwego wypadku,

–           innych nagłych okoliczności losowych, które mogły mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

O zasiłek szkolny można się ubiegać na wniosek (Do pobrania) złożony w Urzędzie Miejskim w  Brzozowie  w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Brzozowie pod nr telefonu: 13 306 10 69

Masz ekopomysł na swoją miejscowość? Złóż wniosek o dofinansowanie!

GAZ-SYSTEM 30 października ogłosił nabór wniosków do XI edycji Funduszu Naturalnej Energii. To konkurs grantowy na dofinansowanie projektów o tematyce ekologicznej. W tym roku łączna kwota dla laureatów konkursu wynosi blisko pół miliona złotych. Wnioski można przesyłać do 17 grudnia 2020 roku, do godz. 23:59, na adres mail: fne@gaz-system.pl.

Konkurs odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerem społecznym konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”.

Na wnioski o granty do 10 tys. zł czekamy z województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. W każdym z nich czeka 6 grantów, a ponadto spośród wszystkich laureatów wyróżnione zostaną projekty, które otrzymają dodatkowe dofinansowanie na rozwój i zakup pomocy dydaktycznych, za kreatywność oraz innowacyjne rozwiązania w zgłoszonym projekcie. Do udziału w konkursie zapraszamy szczególnie: samorządy, placówki edukacyjne i organizacje pozarządowe.

Zapraszamy na stronę www.gazsystemdlanatury.pl, tu znajdują się dokumenty do pobrania, w tym regulamin konkursu i wniosek o dofinansowanie. Sekretariat konkursu czynny jest w dni robocze od godz. 9.00 do 16.00:
– telefon 502515662 dla województwa łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego,
– telefon 794169207 dla województwa kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego.
Bieżące informacje można znaleźć na profilu FB/FunduszNaturalnejEnergii– zachęcamy do polubienia. Piszcie do nas i wysyłajcie wnioski na adres mail: fne@gaz-system.pl.

Czekamy na Wasze wnioski!

Informacja prasowa

materiały nadesłane