Dofinansowanie do wymiany kotłów grzewczych – Lista rankingowa

W ramach ogłoszonego konkursu pn. „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na wysokosprawne lub/i niskoemisyjne dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Brzozów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA III DZIAŁANIE  3.3 Poprawa Jakości Powietrza PODDZIAŁANIE 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych (wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na: kotły gazowe lub kotły opalane biomasą: pellet drzewny i zrębki drzewne, drewno) PODDZIAŁANIE 3.3.2 w okresie od dnia 26 kwietnia do 7 czerwca 2018 r. złożono w sumie 153 deklaracje (w tym 7 z listy rezerwowej):

122 deklaracje na kotły gazowe/biomasę 3.3.1 na kwotę 1 739 000,00 netto,

31 deklaracji na kotły na ekogroszek 3.3.2 na kwotę 576 000,00 netto.

Więcej „Dofinansowanie do wymiany kotłów grzewczych – Lista rankingowa”

Zebranie ws. kanalizacji Starej Wsi

Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji i Wodociągów w Starej Wsi zawiadamia Mieszkańców, że 21 czerwca br. (czwartek) w Domu Strażaka w Starej Wsi odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Członków Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji i Wodociągów. Początek o godz. 18. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Przewodniczący Zarządu

Jerzy Krzyżanowski