IMGW wydaje ostrzeżenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie podaje PROGNOZĘ NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Szczegółowe informacje do pobrania >>>>TUTAJ<<<<
Zmiana ostrzeżenia kliknij  >>>>TUTAJ<<<<
i na stronie internetowej: http://pogodynka.pl/ostrzezenia/wojewodztwo-podkarpackie

Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ BRZOZOWA OGŁASZA  I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI:
 Działka Nr 1678/10 o pow. 503 m2, objęta KW Nr 31978, niezabudowana, zlokalizowana jest w centralnej części miasta Brzozów, przy ul. Piastowej.
Szczegółowe informacje o przetargu do pobrania >>>>TUTAJ<<<<

Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ BRZOZOWA OGŁASZA  I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI:
Działka Nr 1678/5 o pow. 372 m2, objęta KW Nr 31978, niezabudowana, zlokalizowana jest w centralnej części miasta Brzozów, przy ul. Piastowej.

Szczegółowe informacje o przetargu do pobrania >>>>TUTAJ<<<<

Punkt Opieki Dziennej w Starej Wsi. Informacja.

Wyniki rekrutacji na opiekuna dziennego oraz lista dzieci przyjętych do Punktu Opieki Dziennej w Starej Wsi, w ramach projektu: Wdrożenie programu opieki dziennej na terenie powiatu leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego i m. Krosno nr RPPK.07.04.00-18-028/16 realizowanego w ramach RPO województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, działanie 7.4 – Rozwój opieki żłobkowej w regionie.   
 Marek Bęben
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie