Informacja dot. wyborów Zarządu Osiedla nr 2 w Brzozowie

Na podstawie § 29 ust. 9 Statutu Osiedla Nr 2 w Brzozowie uchwalonego uchwałą Nr VI/36/2007 z dnia 14 marca 2007 r. Burmistrz Brzozowa informuje o zarejestrowanych kandydatach na członków Zarządu Osiedla Nr 2 w Brzozowie w wyborach zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 r.

  1. AUGUSTYN ELŻBIETA zam. Brzozów
  1. BYCZYŃSKA MAŁGORZATA zam. Brzozów
  1. BYCZYŃSKI JÓZEF zam. Brzozów
  1. CHMIEL MAŁGORZATA zam. Brzozów
  1. KONIECZKO MARIUSZ zam. Brzozów
  1. KOŚCIŃSKA MARTA zam. Brzozów

Paweł Myćka

Pracowita nadzwyczajna sesja RM w Brzozowie

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie zwołanej na dzień 17 kwietnia br. przez przewodniczącego RM Daniela Boronia z udziałem sekretarz gminy Brzozów Marii Leń, pełnomocnika burmistrza Brzozowa ds. zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich – prof. nadzw. dr. hab. inż. Przemysława Lenia, pełnomocnika ds. rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości Tomasza Bocheńskiego, skarbnik gminy Katarzyny Majdosz oraz współpracowników burmistrza, po stwierdzeniu prawomocności obrad i przedstawieniu porządku obrad, radni podjęli szereg uchwał.

Więcej „Pracowita nadzwyczajna sesja RM w Brzozowie”