Orzeczenie bez symbolu 02 P

19 czerwca b.r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym uznał, że wpisywanie kodu niepełnosprawności (szczególnie oznaczającego chorobę psychiczną  02 P) w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności  jest niezgodne z Konstytucją. Postępowanie toczyło się w oparciu o wniosek mężczyzny, który uznał że ujawnienie wrażliwych na jego temat informacji w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności pracodawcy naraziło go na gorsze traktowanie w pracy, jak również stanowiło ingerencję w jego prywatność. Więcej „Orzeczenie bez symbolu 02 P”

Twoja szansa na zatrudnienie

Projekt realizowany jest przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo-Doradczą  spółka z o.o. w Jaśle Grupa docelowa to osoby powyżej 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia, należące do co najmniej jednej z grup: kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach (ISCED 3), długotrwale bezrobotne, 50+, niepełnosprawne, zamieszkujące  w powiatach jasielskim, strzyżowskim, brzozowskim, przemyskim ziemskim, leskim, bieszczadzkim, niżańskim, lubaczowskim, kolbuszowskim, leżajskim, przeworskim. Więcej „Twoja szansa na zatrudnienie”

Wchodzi w życie program Dostępność plus

Rada Ministrów podjęła uchwałę o przyjęciu do realizacji na lata 2018 -2025 rządowy program „Dostępność plus” ,dysponującym kwotą około 23 mld zł. Stanowi on pierwszą próbę całościowo ujętego tematu dostępności w oparciu o zapisy Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest podniesienie jakości i zapewnienie niezależności życia wszystkich obywateli, w tym w szczególności osób starszych i niepełnosprawnych. Więcej „Wchodzi w życie program Dostępność plus”

Przystąp do projektu „Sięgnij po zawód”

Projekt zaprasza do udziału osoby posiadające co najwyżej średnie wykształcenie, w tym również osoby z niepełnosprawnością. Oprócz identyfikacji potrzeb uczestników projektu, konsultacji z psychologiem, szkoleń kompetencyjnych i zawodowych planowane są także  staże zawodowe i pośrednictwo pracy. W dotychczasowych działaniach największą popularnością cieszyły się kursy: pracownik biurowy, techniki sprzedaży, opiekunka dziecięca, opiekun osób starszych, ECDL.

Szczegóły w załączeniu

Informacja o projekcie. POBIERZ

Regulamin uczestnictwa. POBIERZ

ULOTKA. Kliknij!