Niesprawność wzrokowa

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (2004r.) w Polsce jest 1 820 300 osób niepełnosprawnych z powodu uszkodzeń i chorób narządu wzroku. Jedna z największych i najstarszych  organizacji pozarządowych, skupiająca takie osoby – Polski Związek Niewidomych-  posiada obecnie około 80 tys. członków, natomiast koło powiatowe w Brzozowie ma 100 członków. Więcej „Niesprawność wzrokowa”

Widzieć więcej

Prezentacja sprzętu dla osób z dysfunkcją wzroku była głównym punktem spotkania (7 bm.) w Urzędzie Miejskim w Brzozowie przedstawicieli rzeszowskiego oddziału Fundacji Szansa dla Niewidomych z członkami Polskiego Związku Niewidomych Koło Powiatowe w Brzozowie. W zebraniu uczestniczyła też Pełnomocnik Burmistrza ds. Osób Niepełnosprawnych Alicja Tomoń.   Więcej „Widzieć więcej”

Nowa szansa-program aktywizacji zawodowej 30+

Firma Róg Spółka Jawna Consulting&Busines Training zaprasza m.in. osoby z niepełnosprawnością powyżej 29 roku życia do udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych z zakresu logistyk/spedytor, przedstawiciel handlowy, wizażysta. Są możliwe również inne szkolenia zgodnie z IPD uczestnika projektu.

Więcej informacji na plakacie.

Alicja Tomoń

Konsultacje społeczne w sprawie udogodnień dla osób z niepełnosprawnością

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazała do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie udogodnień dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu w programach telewizyjnych. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii zainteresowanych stron odnośnie poszczególnych zapisów prezentowanego projektu.

Uwagi i opinie należy przekazywać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2018 r. na adres niepelnosprawni_tv@krrit.gov.pl

Więcej „Konsultacje społeczne w sprawie udogodnień dla osób z niepełnosprawnością”

Wyższe świadczenia dla osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające  wysokości świadczeń rodzinnych. Po raz pierwszy od 12 lat wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny, wyższe będą też świadczenia dla opiekunów osób z niepełnosprawnością. Zmiany wysokości świadczeń planowane są od 1 listopada 2018 r.  i wynosić będą:

  • zasiłek pielęgnacyjny 184,42 zł (wzrost o 31.42 zł ), od 1 listopada 2019 roku kolejny wzrost o 31,42 zł i wyniesie 215,84 zł, zmiana obejmie ok. 912 tys. osób,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 100 zł).

Więcej „Wyższe świadczenia dla osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów”

Orzeczenie bez symbolu 02 P

19 czerwca b.r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym uznał, że wpisywanie kodu niepełnosprawności (szczególnie oznaczającego chorobę psychiczną  02 P) w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności  jest niezgodne z Konstytucją. Postępowanie toczyło się w oparciu o wniosek mężczyzny, który uznał że ujawnienie wrażliwych na jego temat informacji w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności pracodawcy naraziło go na gorsze traktowanie w pracy, jak również stanowiło ingerencję w jego prywatność. Więcej „Orzeczenie bez symbolu 02 P”