Nowy portal „Podróże kolejlove” dla osób z niepełnosprawnością

Od października ruszył nowy portal internetowy www.podrozekolejlove.pl skupiający niepełnosprawnych pasażerów oraz potencjalnych opiekunów.  Korzystanie z portalu wymaga prostej rejestracji a następnie osoba z niepełnosprawnością zgłasza swoją podróż – skąd i dokąd jedzie a inna osoba (odbywająca podróż w tym samym czasie i kierunku) zgłasza się jako asystent niepełnosprawnego podczas podróży. Korzyści z takich relacji są obustronne – niepełnosprawny pasażer ma zapewnione wsparcie i niezbędną pomoc, natomiast opiekun ma ulgowy bilet (95 % ulgi we wszystkich przejazdach). Taka ulga przysługuje osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobom niewidomym z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Logowanie do portalu oraz więcej szczegółów: www.podrozekolejlove.pl

                                                                                                          Alicja Tomoń

Projekt dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Fundacja poMocni ze Starej Wsi w partnerstwie z Gminą Brzozów, Środowiskowym Domem Samopomocy w Brzozowie oraz Brzozowskim Domem Kultury rozpoczęły realizację projektu p.n. „(Nie)sprawni w obiektywie” współfinansowanego ze środków Programu Grantowego projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej „Projekt dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Tacy sami

Polski Związek Niewidomych koło w Brzozowie we współpracy z Gminą Brzozów rozpoczyna realizację projektu „Tacy sami” współfinansowanego ze środków Programu Grantowego projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej „Tacy sami”

Wyprawka szkolna dla uczniów z niepełnosprawnością

17 września br. rząd przyjął program „wyprawka szkolna” na rok szkolny 2018/2019, zgodnie z nim dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych otrzymają uczniowie  z niepełnosprawnością ze szkół ponadgimnazjalnych. W związku z tym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawiła się następująca informacja: Celem przyjętego Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych. Więcej „Wyprawka szkolna dla uczniów z niepełnosprawnością”

Indeks marzeń dla osób z niepełnosprawnością

Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko” ogłosiła kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu „Indeks Marzeń” , którego celem jest wspieranie niepełnosprawnych, tegorocznych  maturzystów lub studentów, poprzez przyznanie stypendium w wysokości 900 zł przez 10 miesięcy. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  • zdały maturę z dobrym wynikiem lub zaliczyły rok studiów z dobrym wynikiem,
  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • napiszą list motywacyjny odpowiadający na pytanie „Dlaczego ja powinienem otrzymać stypendium Akademii Odnalezionych Nadziei”.

Termin przystąpienia do konkursu mija już 28 września br. Szczegóły znajdują się tutaj:   https://mimowszystko.org/indeks-marzen/

Alicja Tomoń