Weź udział w ważnych w konsultacjach dotyczących osób z niepełnosprawnością

Do 13 listopada trwają konsultacje dotyczące oceny wdrażania polityki dotyczącej niepełnosprawności na szczeblu unijnym zawartej w Europejskiej Strategii na rzecz osób niepełnosprawnych 2010-2020.Komisja Europejska  ocenia zarówno jej wdrożenie jak również zbiera informacje aby w przyszłości lepiej zabezpieczyć interesy osób z niepełnosprawnością.

Więcej „Weź udział w ważnych w konsultacjach dotyczących osób z niepełnosprawnością”

10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego działająca od 1948 roku ustanowiła dzień 10 października Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego, z inicjatywy sekretarza generalnego organizacji Richarda Huntera – pierwsze obchody odbyły się w 1992 roku. Jego celem jest zwrócenie uwagi na dbałość o zdrowie psychiczne, pomoc osobom chorym z naszego otoczenia, ulepszania opieki medycznej nad chorymi psychicznie i na wszystkie sprawy dotyczące zaburzeń psychicznych. Więcej „10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego”

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością w wyborach do Sejmu i Senatu

Wybory do sejmu i senatu odbędą się już 13 października. Osoby z niepełnosprawnością mają szereg udogodnień, muszą jednak trzymać się terminów. Jednym z nich jest głosowanie korespondencyjne, termin zgłaszania do komisarza wyborczego upłynął 30 września. Natomiast do 4 października można zgłosić chęć głosowania przez pełnomocnika.

Więcej „Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością w wyborach do Sejmu i Senatu”

500 PLUS DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Można już   składać wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób  niezdolnych do samodzielnej egzystencji , czyli tzw. 500+ dla niepełnosprawnych. Jeżeli jesteś uprawniony do świadczenia emerytalno rentowego , wniosek należy złożyć do organu, który wypłaca to świadczenie. Może to być zatem Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Wojskowe Biuro Emerytalne (WBE) czy Zakład Emerytalno Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (ZER MSWiA). Więcej „500 PLUS DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

Zmiany w egzaminach na prawo jazdy dla osób z niepełnosprawnością

Od 1 lipca 2019 roku osoby z niepełnosprawnością mogą zadawać egzamin na prawo jazdy (tzw. kategoria AM) uprawniające do prowadzenia (oprócz motoroweru dwukołowego) również pojazdu 3-kołowego  o pojemności silnika do 50 cm sześciennych lub silnika elektrycznego o mocy nie większej niż 4 kW i prędkości jazdy do 45 km na godzinę. Posiadanie prawa jazdy na tę kategorię daje także uprawnienia do kierowania czterokołowcem lekkim o masie nie przekraczającej 350 kg, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km na godzinę.

Alicja Tomoń

Klienci poczty poza kolejnością

  Od czerwca b.r. na poczcie obowiązują nowe zasady pierwszeństwa obsługi klientów. Poza kolejnością są obsługiwane osoby z niepełnosprawnością, kobiety w ciąży oraz osoby z dziećmi do drugiego roku życia. Zmiany są wynikiem współpracy Poczty Polskiej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nowe regulacje objęły wszystkie placówki w Polsce.

                                                                                                                                                        Alicja Tomoń