Ulgi w zeznaniu rocznym dotyczące  osób z niepełnosprawnością

Zbliża się okres składania rozliczeń rocznych za 2018 rok do Urzędu Skarbowego, kierujecie Państwo zapytania dotyczące przysługujących ulg, stąd przypominam najistotniejsze zagadnienia w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Jest to ulga dla osób z niepełnosprawnością lub utrzymujących osoby z niepełnosprawnością, które ponoszą odpowiednie wydatki. Przysługuje  gdy dochód osoby z niepełnosprawnością nie przekroczył 12 357,60 zł. Jak każda ulga tak i ta jest przywilejem, z którego można skorzystać pod pewnymi warunkami, dlatego warto wiedzieć :

Więcej „Ulgi w zeznaniu rocznym dotyczące  osób z niepełnosprawnością”

Zaproszenie dla osób z niepełnosprawnością

Jeżeli dotyka Cię jakakolwiek niepełnosprawność i jesteś mieszkańcem gminy Brzozów, skorzystaj z darmowego wsparcia pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Miejskim w Brzozowie. Z oferty mogą skorzystać,  w imieniu osoby z niepełnosprawnością, rodzice, opiekunowie lub osoby upoważnione. Pomocą służy pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych Alicja Tomoń, Urząd Miejski w Brzozowie, ul.Armii Krajowej 1, pokój nr 10, tel.13 43 410 89, email : atomon@brzozow.pl.       Więcej „Zaproszenie dla osób z niepełnosprawnością”

Projekty zawodowe dla osób z niepełnosprawnością

Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie oraz Fundacja Bezpieczna Przystań zapraszają m.in. osoby z niepełnosprawnością do udziału w projektach oferujących m.in. poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe oraz płatne staże ( w wysokości 997 zł netto).

Ważne – szkolenia zawodowe kończą się egzaminem czeladniczym w zawodach podanych w wykazie w poniższym linku: https://izbarzemieslnicza.rzeszow.pl/egzaminy/

Szczegóły projektów w załączonych regulaminach rekrutacyjnych.

Od zależności do samodzielności

Twój krok w przyszłość

Alicja Tomoń
Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych

W ramach Gminnych Obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością 10 bm. w świetlicy internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie odbyło się spotkanie członków organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawności. W jego trakcie pełnomocnik burmistrza ds. osób niepełnosprawnych Alicja Tomoń omówiła zagadnienia dotyczące ulg i uprawnień dla osób z niepełnosprawnością. Wśród przybyłych znaleźli się przedstawiciele brzozowskich kół: Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Polskiego Związku Niewidomych, Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Stowarzyszenia Amazonki, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Uniwersytetu III Wieku. Więcej „Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych”