Przystąp do projektu „Sięgnij po zawód”

Projekt zaprasza do udziału osoby posiadające co najwyżej średnie wykształcenie, w tym również osoby z niepełnosprawnością. Oprócz identyfikacji potrzeb uczestników projektu, konsultacji z psychologiem, szkoleń kompetencyjnych i zawodowych planowane są także  staże zawodowe i pośrednictwo pracy. W dotychczasowych działaniach największą popularnością cieszyły się kursy: pracownik biurowy, techniki sprzedaży, opiekunka dziecięca, opiekun osób starszych, ECDL.

Szczegóły w załączeniu

Informacja o projekcie. POBIERZ

Regulamin uczestnictwa. POBIERZ

ULOTKA. Kliknij!

Niskie kwalifikacje – równe szanse

Nabór do projektu dla osób powyżej 29 roku życia, w tym również dla osób z niepełnosprawnością. Przystępując do projektu „Niskie kwalifikacje – równe szanse” jest m.in. możliwość odbycia szkoleń zawodowych i kursu komputerowego ze stypendium szkoleniowym w wysokości 8,55 brutto/godzinę szkolenia, odbycia 5-miesięcznych staży zawodowych z wynagrodzeniem stażowym 1280 zł brutto i wiele innych działań.

Zapoznaj się z ulotką. KLIKNIJ!

Regulamin uczestnictwa oraz szczegóły projektu. KLIKNIJ!