Uwaga! Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Gmina Brzozów  otrzymała decyzję o przyznaniu   dotacji finansowej w wysokości ponad 400 tysięcy zł  w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020 ” ,  Solidarnościowego  Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na zatrudnienie asystentów dla osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.Zadaniem asystenta jest m.in. pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej, w tym pomocy w uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych czy sportowych. Więcej „Uwaga! Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej””

Internetowy e-niezbędnik dla osób z niepełnosprawnością

Fundacja Neuron Plus stworzyła tzw. e- niezbędnik, czyli stronę internetową  dostarczającą w jednym miejscu wiele niezbędnych i przydatnych informacji dla osób z niepełnosprawnością, ich rodzinom oraz opiekunom. Można tu  znaleźć praktyczne i przydatne informacje o przysługujących im świadczeniach, ulgach i przywilejach. Dodatkowo mają możliwość zapoznania się z czytelnym wyjaśnieniem wszystkich procedur związanych z ich uzyskaniem i możliwość pobrania na swój komputer potrzebnych druków. Więcej „Internetowy e-niezbędnik dla osób z niepełnosprawnością”

Weź udział w ważnych w konsultacjach dotyczących osób z niepełnosprawnością

Do 13 listopada trwają konsultacje dotyczące oceny wdrażania polityki dotyczącej niepełnosprawności na szczeblu unijnym zawartej w Europejskiej Strategii na rzecz osób niepełnosprawnych 2010-2020.Komisja Europejska  ocenia zarówno jej wdrożenie jak również zbiera informacje aby w przyszłości lepiej zabezpieczyć interesy osób z niepełnosprawnością.

Więcej „Weź udział w ważnych w konsultacjach dotyczących osób z niepełnosprawnością”