Zaproszenie dla osób z niepełnosprawnością

Jeżeli dotyka Cię jakakolwiek niepełnosprawność i jesteś mieszkańcem gminy Brzozów, skorzystaj z darmowego wsparcia pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Miejskim w Brzozowie. Z oferty mogą skorzystać,  w imieniu osoby z niepełnosprawnością, rodzice, opiekunowie lub osoby upoważnione. Pomocą służy pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych Alicja Tomoń, Urząd Miejski w Brzozowie, ul.Armii Krajowej 1, pokój nr 10, tel.13 43 410 89, email : atomon@brzozow.pl.       Więcej „Zaproszenie dla osób z niepełnosprawnością”

Praca dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności

Zakład Aktywności Zawodowej nr 2 w Krośnie, prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, rozpoczyna nabór pracowników z niepełnosprawnością. W ramach swojej działalności oferuje zatrudnienie w sekcjach: produkcja ekologicznych podpałek K-Lumet do grilla, pieca, kominka; pralnia wodna, prace porządkowe, gastronomia. Informacja o naborze w rozwinięciu. Więcej „Praca dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności”

Wzrost wysokości renty socjalnej

14 maja br. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o rencie socjalnej, ustalającej wysokość renty socjalnej na poziomie najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ( obecnie jest to 84 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. z mocą od 1 czerwca 2018 r., co oznacza, że do końca sierpnia renty wypłacane będą w dotychczasowej wysokości, natomiast wyrównanie od 1 czerwca nastąpi we wrześniu. Więcej „Wzrost wysokości renty socjalnej”

Szkolenia i staże dla osób z niepełnosprawnością

Firma NS Konsulting sp. z o.o. zaprasza m.in. osoby z niepełnosprawnością powyżej 29 roku życia do udziału w projekcie „otwarci na nowe możliwości – podkarpacki rynek pracy dla aktywnych”. Przy zebraniu grupy 9-cio osobowej działania projektowe możliwe są do realizacji blisko miejsca zamieszkania.

Więcej w rozwinięciu i na plakacie. KLIKNIJ!

Więcej „Szkolenia i staże dla osób z niepełnosprawnością”

Wsparcie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Od 1 lipca weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby  o znacznym stopniu niepełnosprawności, która daje 3 rodzaje uprawnień:

1. korzystanie  poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych (w tym również ze świadczeń  z zakresu rehabilitacji leczniczej) oraz usług farmaceutycznych w aptekach;

2. korzystanie ze świadczeń specjalistycznych bez skierowania (np. w takich  poradniach jak urazowo – ortopedyczna, neurologiczna, okulistyczna, kardiologiczna itp.);

3. korzystanie z refundacji wyrobów medycznych na szczególnych zasadach, znoszących m.in. okresy użytkowania wyrobów medycznych.

Więcej „Wsparcie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności”