Internetowy e-niezbędnik dla osób z niepełnosprawnością

Fundacja Neuron Plus stworzyła tzw. e- niezbędnik, czyli stronę internetową  dostarczającą w jednym miejscu wiele niezbędnych i przydatnych informacji dla osób z niepełnosprawnością, ich rodzinom oraz opiekunom. Można tu  znaleźć praktyczne i przydatne informacje o przysługujących im świadczeniach, ulgach i przywilejach. Dodatkowo mają możliwość zapoznania się z czytelnym wyjaśnieniem wszystkich procedur związanych z ich uzyskaniem i możliwość pobrania na swój komputer potrzebnych druków. Więcej „Internetowy e-niezbędnik dla osób z niepełnosprawnością”

Weź udział w ważnych w konsultacjach dotyczących osób z niepełnosprawnością

Do 13 listopada trwają konsultacje dotyczące oceny wdrażania polityki dotyczącej niepełnosprawności na szczeblu unijnym zawartej w Europejskiej Strategii na rzecz osób niepełnosprawnych 2010-2020.Komisja Europejska  ocenia zarówno jej wdrożenie jak również zbiera informacje aby w przyszłości lepiej zabezpieczyć interesy osób z niepełnosprawnością.

Więcej „Weź udział w ważnych w konsultacjach dotyczących osób z niepełnosprawnością”

10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego działająca od 1948 roku ustanowiła dzień 10 października Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego, z inicjatywy sekretarza generalnego organizacji Richarda Huntera – pierwsze obchody odbyły się w 1992 roku. Jego celem jest zwrócenie uwagi na dbałość o zdrowie psychiczne, pomoc osobom chorym z naszego otoczenia, ulepszania opieki medycznej nad chorymi psychicznie i na wszystkie sprawy dotyczące zaburzeń psychicznych. Więcej „10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego”

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością w wyborach do Sejmu i Senatu

Wybory do sejmu i senatu odbędą się już 13 października. Osoby z niepełnosprawnością mają szereg udogodnień, muszą jednak trzymać się terminów. Jednym z nich jest głosowanie korespondencyjne, termin zgłaszania do komisarza wyborczego upłynął 30 września. Natomiast do 4 października można zgłosić chęć głosowania przez pełnomocnika.

Więcej „Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością w wyborach do Sejmu i Senatu”

500 PLUS DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Można już   składać wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób  niezdolnych do samodzielnej egzystencji , czyli tzw. 500+ dla niepełnosprawnych. Jeżeli jesteś uprawniony do świadczenia emerytalno rentowego , wniosek należy złożyć do organu, który wypłaca to świadczenie. Może to być zatem Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Wojskowe Biuro Emerytalne (WBE) czy Zakład Emerytalno Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (ZER MSWiA). Więcej „500 PLUS DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”