Zmiana terminu zebrania wiejskiego

Informujemy, że nastąpiła zmiana w harmonogramie zebrań wiejskich (opublikowanym w serwisie internetowym gminy Brzozów 28 września br.) .
Zebranie wiejskie w Turzym Polu odbędzie się 17 października br. o godzinie 17.00 (a nie jak wcześniej informowaliśmy – 13 października).

Informacja

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy informuję, że został sporządzony spis wyborców, który udostępniany jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, I piętro, pok. 103 w dniach od 01.10.2018r.  do 19.10.2018r. w godzinach pracy Urzędu.
Spis wyborców udostępniany jest do wglądu – na pisemny wniosek wyborcy według wzoru dostępnego w Wydziale Spraw Obywatelskich (pok.103, I piętro)