Posiedzenie wyjazdowe Komisji Budownictwa

6 czerwca br. odbyło się posiedzenie wyjazdowe Komisji Budownictwa Rady Miejskiej w Brzozowie. Radni pod przewodnictwem Stanisława Bednarza wraz z Zastępcą Burmistrza Brzozowa Stanisławem Pilszakiem, naczelnikiem Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych – Edytą Kuczmą, dyrektorem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie – Józefem Baranem oraz dyrektorami placówek oświatowych, dokonali wizji lokalnej prowadzonych inwestycji oświatowych.

Więcej „Posiedzenie wyjazdowe Komisji Budownictwa”

Nowy autobus dla dzieci

Na wniosek Burmistrza Brzozowa – Józefa Rzepki gmina Brzozów otrzymała nieodpłatnie od Najwyższej Izby Kontroli autobus SOLBUS LH 9,5, który zastąpi wyeksploatowanego już poprzednika (z przebiegiem niespełna pół miliona kilometrów).

Więcej „Nowy autobus dla dzieci”

Nadzwyczajna sesja rady miejskiej

Trzy uchwały zostały podjęte na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie. Radni pod przewodnictwem Edwarda Sabika zebrali się 11 czerwca br. Po stwierdzeniu prawomocności obrad i przedstawieniu ich porządu rada (z małą aktualizacją) zatwierdziła „Plan Odnowy Miejscowości Zmiennica na lata 2018-2027”.

Więcej „Nadzwyczajna sesja rady miejskiej”

VII edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego

Uczniowie klas IV-VI i VII szkół podstawowych oraz II-III gimnazjum z terenu naszej gminy, znający najlepiej zasady ortograficzne, przybyli (8 bm.) do Urzędu Miejskiego w Brzozowie, aby rywalizować o tytuł Gminnego Mistrza Ortografii w VII Gminnym Konkursie Ortograficznym o Pióro Burmistrza Brzozowa. Organizatorami tegorocznej edycji konkursu byli burmistrz Brzozowa – Józef Rzepka oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przysietnicy.

Więcej „VII edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego”