„Czerwony krzyż to symbol jest miłości” – od 100 lat wszędzie dla wszystkich

Już od stu lat Polski Czerwony Krzyż, będący najstarszą polską organizacją humanitarną wspiera potrzebujących i  uwrażliwia społeczeństwo na krzywdę ludzką oraz promuje idee niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym. W tą stuletnią historię  wpisuje się również brzozowski Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża, którego jubileusz obchodzono w Urzędzie Miejskim w Brzozowie dnia 25 kwietnia br.

Materiał filmowy, źródło: Starostwo Powiatowe Brzozów

Więcej „„Czerwony krzyż to symbol jest miłości” – od 100 lat wszędzie dla wszystkich”

Powstanie nowy chodnik w Grabownicy Starzeńskiej

 

Gmina Brzozów na podstawie uchwały Nr 21/481/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągu dróg wojewódzkich w roku 2019 w związku z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska otrzymała dofinasowanie  rzędu 170.000 złotych na realizację zadania związanego z  jakże oczekiwaną przez społeczność lokalną inwestycji polegającej na budowie chodnika w miejscowości Grabownica Starzeńska /lewa strona/.

Więcej „Powstanie nowy chodnik w Grabownicy Starzeńskiej”