Integracyjne Spotkanie Wielkanocne dla osób z dysfunkcją wzroku

           Wg danych GUS z 2004 w Polsce jest 1 820 300 osób z niepełnosprawnością z powodu uszkodzeń i chorób narządu wzroku, z czego Polski Związek Niewidomych (PZN) skupia około 80 tys. osób, natomiast koło powiatowe  PZN w Brzozowie liczy około 100 członków. Niepełnosprawność wzrokowa powoduje duże ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu, szczególnie problemy w zdobywaniu informacji i komunikacji międzyludzkiej, poruszaniu się w terenie, załatwianiu swoich codziennych spraw, samoobsługi, ogromnym wyzwaniem jest kształcenie czy podejmowanie zatrudnienia.

Więcej „Integracyjne Spotkanie Wielkanocne dla osób z dysfunkcją wzroku”

„Czerwony krzyż to symbol jest miłości” – od 100 lat wszędzie dla wszystkich

Już od stu lat Polski Czerwony Krzyż, będący najstarszą polską organizacją humanitarną wspiera potrzebujących i  uwrażliwia społeczeństwo na krzywdę ludzką oraz promuje idee niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym. W tą stuletnią historię  wpisuje się również brzozowski Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża, którego jubileusz obchodzono w Urzędzie Miejskim w Brzozowie dnia 25 kwietnia br.

Materiał filmowy, źródło: Starostwo Powiatowe Brzozów

Więcej „„Czerwony krzyż to symbol jest miłości” – od 100 lat wszędzie dla wszystkich”