Obniżenie diet radnym, zniesienie inkasa dla sołtysów i system gospodarki odpadami kluczowymi kwestiami XX sesji zwyczajnej

Radni po otwarciu XX  sesji zwyczajnej przez Dorotę Kamińską – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Brzozowie, dokonaniu zmian w porządku obrad   w przedmiocie  powołania komisji doraźnej do opracowania projektów statutów sołectw w Gminie Brzozów,  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brzozów oraz podjęcia uchwały w sprawie  obniżenia wysokości diet Radnym Rady Miejskiej  na wniosek Radnego Krzysztofa Bednarczyka wysłuchali sprawozdania Burmistrza Brzozowa z realizacji uchwał z poprzedniej sesji i sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym.

Więcej „Obniżenie diet radnym, zniesienie inkasa dla sołtysów i system gospodarki odpadami kluczowymi kwestiami XX sesji zwyczajnej”

Zgłoszenie kandydatów na ławników – wybory dodatkowe

W Urzędzie Miejskim w Brzozowie, w pokoju nr 108 (I piętro), do dnia 18 lutego 2020 r. przyjmowane będą zgłoszenia mające na celu wyłonienie w wyborach dodatkowych, 2 ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie. Więcej informacji w poniższym odnośniku do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzozów >>>link<<<

Paweł Myćka

Odwołanie dyżuru Przewodniczącej Rady Miejskiej

Informujemy, że dyżur  Doroty Kamińskiej – Przewodniczącej Rady Miejskiej w Brzozowie zaplanowany   na dzień 20 stycznia br.,  zostaje odwołany.

Paweł Myćka

Hania Bodzioch z Grabownicy Starzeńskiej pierwszym obywatelem gminy Brzozów urodzonym w roku 2020

Hania  – jako pierwsze dziecko urodzone  w gminie Brzozów  w roku 2020 przyszła na świat w brzozowskim Szpitalu Specjalistycznym dnia 2 stycznia. W piątek (10 stycznia) szczęśliwych rodziców  Katarzynę i Adama Bodziochów odwiedził Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński wraz z Urszulą Dąbrowską – Huber Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Brzozowie.

Więcej „Hania Bodzioch z Grabownicy Starzeńskiej pierwszym obywatelem gminy Brzozów urodzonym w roku 2020”

XX sesja zwyczajna Rady Miejskiej

W związku ze zwołaniem przez Dorotę Kamińską  – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Brzozowie na dzień 15 stycznia br., tj. środa  XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowe, która odbędzie się o godz: 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego zamieszczamy   porządek obrad  sesji >>>link<<<.