Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego – ogłoszenie!

 W rozwinięciu zamieszczamy ogłoszenie dotyczące listy kandydatów, składu komisji wyborczej oraz trybu i terminu przeprowadzenia wyborów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie. Wybory do  Rady odbędą się w dniach 10 oraz 13 stycznia br.,  w sali Nr 118 Urzędu Miejskiego w Brzozowie /I p./

Więcej „Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego – ogłoszenie!”

Budżet Gminy Brzozów na rok 2020 uchwalony

Radni po otwarciu XIX  sesji zwyczajnej przez Dorotę Kamińską – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Brzozowie, dokonaniu zmian w porządku obrad  dotyczących wprowadzenia  zmian  w budżecie Gminy na rok 2019    oraz wysłuchaniu sprawozdania  Burmistrza Brzozowa z realizacji uchwał z poprzedniej sesji i sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Brzozów na rok 2020 dla Gminy Jasienica Rosielna  w formie dotacji celowej na realizację inwestycji pn.  „Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej Aglomeracji Jasienica Rosielna”  w wysokości 200.000 zł, po której  Wysoka Rada  przy  osiemnastu  głosach za, jednym wstrzymującym oraz jednym przeciw uchwaliła budżet Gminy Brzozów na rok 2020.

Więcej „Budżet Gminy Brzozów na rok 2020 uchwalony”