Zmiana terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że zgodnie z  art. 15j ustawy  z dnia 31 marca 2020r. „ o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”  (Dz. U. 2020 poz. 568) opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

 Mariusz Owoc

Wznawia się wydawanie worków na odpady i kodów kreskowych

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że od poniedziałku tj. 06.04.2020 r. wznawia się wydawanie worków na odpady komunalne i kodów kreskowych. Worki (do wyczerpania zapasów) i kody kreskowe wydawane będą w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa   znajdującym się na parterze w budynku PGK Sp. z o.o. przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie.

Wydział OŚGKiR