Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 r. ogłoszonego zarządzeniem Burmistrza Brzozowa nr 31/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. >>>link BIP<<<

Relacja z obrad XXII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej

Po otwarciu sesji zwyczajnej przez Dorotę Kamińską – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Brzozowie, stwierdzeniu prawomocności obrad w których uczestniczyło dwudziestu jeden radnych, wysłuchaniu sprawozdania z realizacji uchwał z poprzedniej sesji, które zaprezentował Waldemar Och – Sekretarz Gminy Brzozów   oraz  sprawozdania Burmistrza Brzozowa z działalności w okresie międzysesyjnym, Wysoka Rada  przystąpiła do procedowania nad przedłożonymi ośmioma projektami uchwał.

Więcej „Relacja z obrad XXII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej”

SPOTKANIE INFORMACYJNE – PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE 2020

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna  informuje o otwarciu naboru wniosku w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020. Szczegóły do pobrania >>>link<<<.

Informacja o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z podjętą uchwałą Nr XXI/180/2020  Rady Miejskiej  w Brzozowie  z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty od 1 marca 2020 roku  zamieszczamy szczegółową informację  Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa UM w przedmiotowej sprawie >>>link<<<.