Nabór uzupełniający do „Domowego Żłobka” w Brzozowie

Informujemy, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi nabór uzupełniający dzieci w wieku do lat 3 do Punktu Opieki Dziennej w Brzozowie, ul. Tysiąclecia 29 (budynek Szkoły Podstawowej w Brzozowie). Chętnych rodziców zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 13 432 62 95, 600 385 593, 600 385 541.

Informacja

Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) za dodatkową odpłatnością.

Przerwa w dostawie wody!

PGK Brzozów  informuje odbiorców wody miasta Brzozowa że w dniu 17 września br.,w rejonie ulic Sienkiewicza, Chopina, Reymonta i ulicy Kwiatowej nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 8 -14. Za utrudnienia przepraszamy.

PGK Brzozów

Porcelanowy jubileusz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starej Wsi

Uroczystą koncelebrowaną  mszą świętą  w Bazylice Mniejszej w Brzozowie pod przewodnictwem Księdza Dziekana Franciszka Gocha z udziałem o. Kazimierza Farona SJ, Proboszcza Parafii  Wniebowzięcia NMP w Starej Wsi  rozpoczęły się obchody jubileuszu 20  – lecia działalności  Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starej Wsi które odbyły się w dniu 12 września br.  Ksiądz Dziekan odnosząc się do jubileuszu zwrócił uwagę na wyjątkową służbę jaką pełni ta placówka wsparcia dziennego  w stosunku do drugiego człowieka, a w szczególności  w służbie drugiemu człowiekowi, który tej pomocy od najbliższego otoczenia potrzebuje.

Więcej „Porcelanowy jubileusz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starej Wsi”