Będzie długo oczekiwany chodnik w Humniskach Mała Strona

Z ogromną radością Burmistrz Brzozowa informuje o pozyskaniu dofinansowania w wysokości 170 tysięcy zł ze środków  Marszałka Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika w Humniskach – Skrzyżowanie.  Realizacja inwestycji odbędzie się przy udziale własnych środków Gminy Brzozów  w wysokości również 170 tysięcy złotych. Działanie to było długo oczekiwane przez społeczność i znacząco poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Burmistrz Brzozowa składa serdeczne podziękowania za przyznane wsparcie finansowe dla Marszałka Województwa Podkarpackiego pana Władysława Ortyla, całego Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego pana Adam Drozda. Wyrazy wdzięczności kierowane są również do radnej Rady Miejskiej w Brzozowie pani Marioli Pilszak za wspieranie działań powyższej inwestycji.

Trwa składanie wniosków na stypendia szkolne

Zachęcamy do składania wniosków o stypendia szkolne dla dzieci z terenu naszej gminy na rok szkolny 2020/2021. Przypominamy, że termin złożenia wniosku mija 15 września br. (tj. najbliższy wtorek) !!!

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkującym Gminę Brzozów, u których dochód miesięczny na osobę w rodzinie  nie może być większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1509 z późn. zm.); a obecnie wynosi 528,00 zł. W szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Brzozowie. Wszelkich informacji udziela pracownik Wydziału Spraw Społecznych tel. 13 43 410 89.

Szczegóły oraz wzór wniosku pod linkiem  http://brzozow.pl/index.php/oswiata-2/pomoc-materialna-o-charakterze-socjalnym-dla-uczniow/

Maszt i flaga dla gminy Brzozów! Zagłosuj

Ruszył projekt Pod biało-czerwoną, który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce. Aby projekt mógł zostać zrealizowany, potrzebna jest odpowiednia liczba głosów poparcia online. Zachęcamy do oddawania swoich głosów na gminę Brzozów https://www.gov.pl/web/bialoczerwona (link otwiera się w nowym oknie). Klikamy Dołącz, następnie Oddaj Głos Poparcia i wybieramy gminę Brzozów. Potrzeba 500 głosów. Głosowanie trwa tylko do 11 listopada 2020 roku🇵🇱 Więcej „Maszt i flaga dla gminy Brzozów! Zagłosuj”

Harmonogram zebrań wiejskich w gminie Brzozów

Lp. Sołectwo Data Godzina
1. Grabownica Starzeńska 17 września 2020 r. 18:00
2. Humniska – Skrzyżowanie 19 września 2020 r. 16:00
3. Stara Wieś 20 września 2020 r. 10:00
4. Zmiennica 20 września 2020 r. 13:00
5. Turze Pole 20 września 2020 r. 16:00
6. Humniska 26 września 2020 r. 17:00
7. Przysietnica 27 września 2020 r. 14:00
8. Górki 27 września 2020 r. 17:00