Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej

Gmina Brzozów we współpracy z Centrum Medycznym MEDYK Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie przystąpiła do Projektu „Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 7.6.

Więcej „Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej”