Komunikat PGK ws. jakości wody

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie, informuje odbiorców wody z wodociągu >1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka, że w próbce wody pobranej do badania laboratoryjnego w dniu 07.06.2017 r.  na sieci wewnętrznej wodociągu > 1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. Tysiąclecia w Brzozowie nie stwierdzono obecność bakterii z grupy Clostridium perfringens.
W związku z powyższym informuje się odbiorców wody, że woda z wodociągu >1000 m3/24 h Brzozów Jakla Wielka nadaje się do spożycia.
Zarząd PGK Sp. z o.o.
w Brzozowie
Prezes Tomasz Zubel