Inauguracja III Gminnych Obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983 – 1992). Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych osób. Więcej „Inauguracja III Gminnych Obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami”

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

„6 grudnia – jak dobrze wiecie,  Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie,  Każdy prezent dziś dostanie.
A kiedy rozda już prezenty, Wraca do nieba uśmiechnięty” 

ZAPRASZAMY NA BRZOZOWSKI RYNEK !!!!!

6 grudnia Św. Mikołaj podczas wizyty będzie obdarowywał prezentami i słodyczami wszystkie grzeczne dzieci.

Dodatkowe atrakcje: konkursy z nagrodami, animacje dla dzieci, pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem, zimne ognie, ciepły poczęstunek (grochówka, kiełbaski z grilla, gorąca czekolada i herbata) oraz ciasteczka.

Ogłoszenie Zarządu Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji w Starej Wsi

Zarząd Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji w Starej Wsi zwołuje na dzień 8 grudnia 2019 r. tj. niedziela o godz. 12:00 w Szkole Podstawowej w Starej Wsi zebranie członków Komitetu. Z uwagi na konieczność podjęcia ważnych decyzji dotyczących  kosztów budowy przyłączy prosimy o obecność.

Zarząd SKBKiW w Starej Wsi