Informacja w sprawie dopłaty do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych w sołectwach Górki, Turze Pole i Zmiennica.

W związku z zakończeniem w dniu 12 czerwca 2019 r. okresu obowiązywania  dopłaty z budżetu Gminy Brzozów do ceny 1m³ odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych w sołectwach Górki, Turze Pole i Zmiennica, Burmistrz Brzozowa informuje,że środki, które do tej pory przeznaczane były w budżecie Gminy na ten cel w chwili obecnej przeznaczone będą na  rozbudowę sieci kanalizacyjnej tj. na wykonanie przyłączy nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej .

Nagrania filmowe sesji Rady Miejskiej w Brzozowie

W związku z pojawiającymi się pytaniami mieszkańców przypominamy, że nagrania filmowe z sesji Rady Miejskiej w Brzozowie znajdują się pod odnośnikiem ,,OBRADY RADY MIEJSKIEJ”. W celu odtworzenia poprzednich sesji Rady należy wybrać zakładkę ,,WIDEO”.

Paweł Myćka