BO RADOŚĆ JEST W NAS

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli  z siedzibą na ul. 1 Sierpnia 9   – organizator VI Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów  „BO RADOŚĆ JEST W NAS”  zachęca do włączenia  się w  prezentację artystycznego dorobku seniorów  jako promocję twórczej, pełnej pasji metody na aktywność społeczności w wieku 60+. Do udziału w przeglądzie organizatorzy zapraszają uczestników w następujących kategoriach: chóry, zespoły muzyczne, zespoły folklorystyczne oraz solistów i duety (z akompaniamentem lub bez).

Szczegóły Przeglądu znajdują się na stronie internetowej www.mdkstalowawola.pl.

Regulamin Przeglądu >>>link<<<

Informacja w sprawie dopłaty do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych w sołectwach Górki, Turze Pole i Zmiennica.

W związku z zakończeniem w dniu 12 czerwca 2019 r. okresu obowiązywania  dopłaty z budżetu Gminy Brzozów do ceny 1m³ odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych w sołectwach Górki, Turze Pole i Zmiennica, Burmistrz Brzozowa informuje,że środki, które do tej pory przeznaczane były w budżecie Gminy na ten cel w chwili obecnej przeznaczone będą na  rozbudowę sieci kanalizacyjnej tj. na wykonanie przyłączy nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej .

Nagrania filmowe sesji Rady Miejskiej w Brzozowie

W związku z pojawiającymi się pytaniami mieszkańców przypominamy, że nagrania filmowe z sesji Rady Miejskiej w Brzozowie znajdują się pod odnośnikiem ,,OBRADY RADY MIEJSKIEJ”. W celu odtworzenia poprzednich sesji Rady należy wybrać zakładkę ,,WIDEO”.

Paweł Myćka