Łucznicy cztery razy na podium

W dniu 1 lutego br., łucznicy rozpoczęli strzelanie halowe.  W Jedliczu na hali sportowej odbył się VII Memoriał im. Zenona Jaracza. W zawodach uczestniczyło 105 zawodników z 10 klubów podkarpackich, w tym zawodnicy dwóch klubów z terenu  Gminy Brzozów tj. ŁKS „Sagit” Humniska i UKS „Górnik” Humniska. Więcej „Łucznicy cztery razy na podium”

Walne Zebranie w OSP Humniska

W ubiegłą niedziele tj.  2 lutego br.,  o godzinie 15:00 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Humniskach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019,  w którym wzięli udział między innymi: Szymon Stapiński – Burmistrz Brzozowa, st. kpt. Jan Smoleń – reprezentujący Komendę PSP w Brzozowie, Stanisław Kułak – sołtys Sołectwa Humniska, Lucjan Czech – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Humniskach, dyr. Wiesław Marchel – reprezentujący Starostę Brzozowskiego, st.bryg Mariusz Bieńczak – Komendant Miejski PSP w Krośnie oraz  członkowie czynni, goście honorowi i wspierający OSP Humniska, członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej  i zaproszeni goście. Podczas zebrania podsumowana została działalność w roku 2019, a także przedstawione zostały plany działania na rok obecny. Więcej „Walne Zebranie w OSP Humniska”

Walne Zebranie Sprawozdawcze w OSP Przysietnica, Brzozów i Turze Pole

W dniu 1 lutego 2020 roku odbyły się trzy Walne Zebranie Sprawozdawcze w OSP Przysietnica, Brzozów i Turze Pole. W poszczególnych jednostkach Strażacy podsumowali swoją roczną działalność, przedstawili sprawozdania finansowe i plany na nowy 2020 rok.
W każdej z jednostek Zarządowi udzielono jednogłośnie absolutorium. W wolnych wnioskach głos zabrali zaproszeni goście. Więcej „Walne Zebranie Sprawozdawcze w OSP Przysietnica, Brzozów i Turze Pole”