Informacja dotycząca Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Przedsiębiorców, którzy nie mają Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a chcą dokonać zmiany wpisu w CEIDG  zachęcamy do przygotowania wniosku CEIDG-1 on-line tzw. „wniosek roboczy”.

Tak przygotowany wniosek należy podpisać w ciągu 7 dni w każdym urzędzie gminy lub miasta. Więcej „Informacja dotycząca Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w dniach od 18 do 22 maja 2020r. mieszkańcy gminy Brzozów mogą nieodpłatnie dostarczyć meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie.

Godziny otwarcia PSZOK:
poniedziałek od 7.30 – 17.30
wtorek – piątek od 7.30 – 15.00

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Terminy na dokonywanie przez posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych zgłoszeń i spisów

ARiMR prowadzi rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych w systemie informatycznym (z gatunku bydło, owce, kozy, świnie), w związku z czym wszelkie dokonywane przez posiadaczy zgłoszenia dotyczą zwierząt oznakowanych. Więcej informacji w rozwinięciu. Więcej „Terminy na dokonywanie przez posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych zgłoszeń i spisów”

Zespół Świetlic Środowiskowych w Brzozowie zaprasza do udziału w konkursie pt. „Drugie życie odpadów”

W tym roku po raz siódmy z okazji Dnia Dziecka Zespół Świetlic Środowiskowych miał w planie organizować wyjazd na Willę Ojców Jezuitów w Starej Wsi. Jego hasłem przewodnim miało być ”Każdy mały wkład się liczy – alternatywny recykling”. Niestety w związku z obecną sytuacją nasza coroczna tradycja nie odbędzie się.

W zamian za to dajemy możliwość wykazania się dzieciom w inny sposób tj. poprzez wzięcie udziału w konkursie pt.” Drugie życie odpadów”. Jego Celem jest rozwijanie świadomości dzieci z zakresu zasad selektywnej zbiórki odpadów i jego znaczenia dla ochrony środowiska. Więcej „Zespół Świetlic Środowiskowych w Brzozowie zaprasza do udziału w konkursie pt. „Drugie życie odpadów””