„Fundusz sołecki jako narzędzia aktywizacji wsi” – szkolenie e-learningowe

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych i pracowników UG, członków KGW i OSP oraz aktywnych mieszkańców gmin na szkolenie e-learningowe. Szkolenie odbędzie się w terminie od 14 sierpnia do 30 września 2020 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania w procesach rozwoju lokalnego w oparciu o fundusz sołecki.  Więcej „„Fundusz sołecki jako narzędzia aktywizacji wsi” – szkolenie e-learningowe”

Pożyczka dla powodzian

Podkarpacki Fundusz Rozwoju w związku z powodziami, które miały miejsce w tym roku na terenie województwa podkarpackiego wprowadza do oferty pożyczkę powodziową celem wsparcia przedsiębiorców, którzy ponieśli  w związku z zaistniałą sytuacją straty.

Więcej informacji <<<kliknij tutaj>>>

Źródło: materiał nadesłany

Raport o stanie Gminy Brzozów za 2019 rok

W związku z zaplanowaną na dzień 30 lipca 2020r. sesją Rady Miejskiej w Brzozowie, podczas której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Brzozów za 2019r. informuje się, że mieszkańcy Gminy Brzozów mogą zabierać głos w debacie nad raportem,  po złożeniu  pisemnego zgłoszenia do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Brzozowie, popartego podpisami co najmniej 50 mieszkańców Gminy Brzozów. Zgłoszenie należy złożyć w terminie do 29 lipca br. w  godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

Raport o stanie Gminy Brzozów za 2019 rok <<<<<<link do pobrania >>>>>>

Wymagane dokumenty do zgłoszenia <<<<<<link do pobrania>>>>>>

Obsługa Rady Miejskiej w Brzozowie

Porządek obrad XXVI sesji zwyczajnej Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 30 lipca br. XXVI zwyczajną sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1.  Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu. Więcej „Porządek obrad XXVI sesji zwyczajnej Rady Miejskiej”