Program Stypendialne „Horyzonty” – rekrutacja do 31 marca!

Program Fundacji EFC i FRS oferuje pomoc materialną w postaci pokrycia kosztów mieszkania w bursie, wycieczek szkolnych, wyżywienia czy letnich i zimowych wyjazdów. Program jest skierowany do uczniów ósmych klas szkół podstawowych pochodzących z niezamożnych rodzin, mieszkających w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców, którzy chcą zdobywać wiedzę w najciekawszych liceach i technikach w dużych miastach. Więcej informacji w rozwinięciu.

Więcej „Program Stypendialne „Horyzonty” – rekrutacja do 31 marca!”

Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

3 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie zostały przeprowadzone gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Do rywalizacji stanęło czternaścioro uczniów, reprezentujących dziewięć szkół podstawowych z terenu naszej gminy.  Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych, pierwszą grupę stanowili uczniowie klas od 1 do 6, a drugą siódmo i ósmoklasiści. Turniej rozpoczął test pisemny, a następnie najlepsi przystąpili do drugiego etapu, części ustnej. Wiedzę uczestników oceniała komisja z PSP w Brzozowie: mł. bryg. Marek Kołodziej i mł. kpt. Wojciech Sobolak.

Więcej „Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej”

Spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących tworzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Brzozów.

Celem spotkania będzie dyskusja na temat oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Brzozów, potrzeb i oczekiwań mieszkańców, omówienie idei i celu konsultacji społecznych oraz podstawowych założeń Programu Kultura, wypełnienie przez uczestników ankiet papierowych oraz formularzy uwag i propozycji działań. Więcej „Spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących tworzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Brzozów.”

Prawie 100 tyś zł z Programu MALUCH 2020

Dnia 28 lutego br. Ministrostwo Pracy, Polityki Społecznej i Zdrowia opublikowało wyniki konkursu na dofinansowanie funkcjonowania miejsc już istniejących w ramach programu MALUCH 2020.

Gmina Brzozów w ramach modułu 2 otrzyma dofinansowanie 25 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym dla 1 dziecka niepełnosprawnego) w Żłobku Samorządowym w Brzozowie, przy ul. Armii Krajowej 5 w wysokości 44 880zł Więcej „Prawie 100 tyś zł z Programu MALUCH 2020”