Informacja z Zarządu Stowarzyszenia ROD „Brzozowianka”

W związku z koronawirusem Zarząd Stowarzyszenia ROD „Brzozowianka”

ODWOŁUJE

VI Walne Zebranie Sprawozdawcze, które było zaplanowane na 18.03.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Brzozowie. O następnym terminie członkowie Stowarzyszenia zostaną powiadomieni.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Stowarzyszenie 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego

                                                                                                                               „Brzozowianka”

                                                                                                                                                                                                            

Informacja Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa UM w Brzozowie dotycząca spraw mieszkańców związanych z odpadami komunalnymi .

W celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród mieszkańców ogranicza się maksymalnie wizyty w Wydziale Ochrony Środowiska , Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa ( budynek PGK Sp.zo.o. ).

Czasowo do odwołania nie będą przyjmowane deklaracje w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Można składać je drogą elektroniczną zgodnie z Uchwałą Nr XXI/181/2020 Rady Miejskiej
w Brzozowie z dnia 31 stycznia 2020r. umieszczoną na stronie www.brzozow.pl w zakładce Mieszkańcy –Gospodarka Komunalna – Akty prawne.

Mieszkańcy, którzy nie zaopatrzyli się do tej pory w worki na odpady komunalne  mogą oddać w terminie zgodnie z harmonogramem odpady komunalne odpowiednio posegregowane w innych workach  
z naklejonym odpowiednim dla danej frakcji kodem kreskowym . 

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 13306 10 88 i 13 306 10 87 . 

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

 

Informacja

Wszystkie czynności związane z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prosimy dokonywać drogą elektroniczną. W tym celu należy wejść na stronę internetową www.ceidg.gov.pl, wypełnić formularz i podpisać go elektronicznie poprzez ePUAP.

Osoby nieposiadające podpisu elektronicznego powinny wypełnić odpowiedni wniosek na stronie www.pz.gov.pl i udać się do Urzędu Skarbowego w celu uwierzytelnienia podpisu elektronicznego.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy !

Informacja z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

W związku z rozprzestrzenianiem się korona wirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie informuje, że od dnia 13.03.2020 r.

nie będą odczytywane liczniki wodomierzowe w domach prywatnych i instytucjach.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa odbiorcom usług świadczonych przez naszą spółkę w miesiącu marcu prosimy o  podawanie telefonicznie stanów wodomierzy do dnia 20.03.2020 r. pod nr telefonu:
13 43 415 49   w.41 lub bezpośrednio   722 304 785

Po tym czasie zostaną wygenerowane szacunkowe ilości zużycia wody i kanalizacji. Szczegółowe rozliczenie nastąpi w okresie przyszłym.

Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za zaistniałą sytuację!

PGK Brzozów