Informacja o numerach rachunków bankowych do dokonania płatności

1. Podatek rolny, leśny od nieruchomości – indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzjach podatkowych

2. Opłata za gospodarowanie odpadami – indywidualne rachunki bankowe

3. Podatek od środków transportowych  –  rachunek bankowy nr 81 1020 4391 0000 6702 0171 7768

4. Pozostałe należności  – rachunek bankowy nr 81 1020 4391 0000 6702 0171 7768

Referat Podatków

Infolinia MOPS Brzozów

Dyżur w godzinach 7.30 -19.00 pod numerem telefonu 667 947 236

Wszystkie niezbędne informacje  dla osób które potrzebują  pomocy, zwłaszcza osoby starsze samotne i niepełnosprawne można zgłaszać pod numerem 667 947 236  lub e-mail: mops@mops-brzozow.pl

Pomoc psychologiczna będzie udzielana pod numer telefonu 13 4342045 (PCPR Brzozów).

Źródło: www.mops-brzozow.pl

KOMUNIKAT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZOZOWIE

Pracownicy SP ZOZ w Brzozowie zwracają się z prośbą o wyrozumiałość pacjentów podczas:

– rejestracji pacjentów

– teleporad

– przepisywaniu leków do kontynuacji leczenia

– wypisywania zwolnień lekarskich

Pracownicy: lekarze oraz pielęgniarki zmuszone wprowadzeniem nadzwyczajnych procedur w związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusem (SARS-CoV-2) wykonują swoje czynności zgodnie z procedurami wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia w związku z czym wydłużyła się ścieżka rejestracji oraz wizyty do lekarza rodzinnego. Prosimy pacjentów, aby wizyty do lekarza dokonywano tylko w przypadkach niecierpiących zwłoki. Podane numery telefonów są obsługiwanie na bieżąco w miarę możliwości personelu.    

W związku z tym prosimy o zrozumienie, ponieważ te procedury wprowadzono, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa oraz zapobieżeniu zakażenia się zarówno personelu jak i pacjentów przychodni.

Za utrudnienia przepraszamy.

Pracownicy SP ZOZ w Brzozowie