Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Brzozowie

Materiały  informacyjne Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Brzozowie adresowane dla powodzian. 

– Informacja o dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia w warunkach klęski żywiołowej <<<kliknij tutaj>>>,
– Informacja o dezynfekcji studni <<<kliknij tutaj>>>,
– Informacja o dezynfekcji pomieszczeń <<<kliknij tutaj>>>,
– Informacja o zapobieganiu chorobom zakaźnym <<<kliknij tutaj>>>,
– Informacja o zwalczaniu szkodliwych i uciążliwych owadów <<<kliknij tutaj>>>,
– Informacja o postępowaniu z żywnością <<<kliknij tutaj>>>,
– Informacja o wytycznych swoistego zapobiegania tężcowi u zranionych osób <<<kliknij tutaj>>>,
– Informacja o wodzie do picia <<<kliknij tutaj>>>.

Źródło: materiał nadesłany

Podsumowanie projektu „Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu”

Projekt „Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu” o numerze 2019-1-PL01-KA102-061914 był skierowany do uczniów Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie o profilu technik budownictwa oraz do nauczycieli praktycznej i teoretycznej nauki zawodu. Podczas pobytu w Irlandii uczniowie odbyli  czterotygodniowe praktyki zawodowe w irlandzkich firmach budowlanych, a nauczyciele uczestniczyli w tygodniowym szkoleniu job-shadowing w GRETB Więcej „Podsumowanie projektu „Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu””

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Więcej „Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej”