Dobre praktyki – nowe inspiracje, czyli wizyta studyjna w Brzozowie

Dnia 12 października br. na zaproszenie Stowarzyszenia Ludzi Twórczych przyjechała do Brzozowa 20 osobowa grupa osób zrzeszona w Stowarzyszeniu Górali Popradzkich w Starym Sączu wraz z Wiceburmistrzem Kazimierzem Gizickim.

Nasze Stowarzyszenie uczestniczyło w sierpniu br. w Starosądeckim Jarmarku Rzemiosła, gdzie otrzymaliśmy wyróżnienie za „utrzymywanie i rozwijanie tradycji i wartości rzemiosła, rękodzieła ludowego oraz pielęgnowanie tożsamości lokalnej”(dofinansowanie na ten wyjazd otrzymaliśmy z Powiatu Brzozowskiego). Więcej „Dobre praktyki – nowe inspiracje, czyli wizyta studyjna w Brzozowie”

Informacja

Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że  w ramach jesiennej zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych mieszkańcy gminy Brzozów mogą nieodpłatnie dostarczyć meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie w dniach:

Więcej „Informacja”

Zakończenie projektu – Grupa Dobra Myśl

Grupa Dobra Myśl, stowarzyszenie z Grabownicy Starzeńskiej, zakończyła realizowany od sierpnia br. projekt pod nazwą „Smakołyki Dobrej Myśli”. Finałem inicjatywy stał się Piknik Społeczników, który 6 października zgromadził w sali grabownickiej OSP około 100 zaprzyjaźnionych społeczników z Powiatu Brzozowskiego, Sanoka oraz Gminy Zarszyn. Do organizacji spotkania przyłączyła się po sąsiedzku Podkarpacka Fundacja Panorama Możliwości z Humnisk, reprezentowana przez Iwonę Słotę. Więcej „Zakończenie projektu – Grupa Dobra Myśl”

Promesy i umowy dla OSP w ramach programu 5000 zł

W dniu 9 października br., w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie zostały uroczyście wręczone przedstawicielom jednostek OSP  z powiatu Brzozowskiego promesy i podpisane umowy na realizację zadania publicznego pn. „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” (5 000 zł). Więcej „Promesy i umowy dla OSP w ramach programu 5000 zł”

10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego działająca od 1948 roku ustanowiła dzień 10 października Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego, z inicjatywy sekretarza generalnego organizacji Richarda Huntera – pierwsze obchody odbyły się w 1992 roku. Jego celem jest zwrócenie uwagi na dbałość o zdrowie psychiczne, pomoc osobom chorym z naszego otoczenia, ulepszania opieki medycznej nad chorymi psychicznie i na wszystkie sprawy dotyczące zaburzeń psychicznych. Więcej „10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego”