Kto do komitetu? Obrady sesji nadzwyczajnej

W środę (10.05.) Rada Miejska w Brzozowie zebrała się na sesji nadzwyczajnej. Obradom przewodniczył Edward Sabik. Radni po przyjęciu porządku wysłuchali sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzozów  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego za 2016 r. Więcej „Kto do komitetu? Obrady sesji nadzwyczajnej”

Zrozumieć sprawców przemocy domowej

W dniu 2017.04.27 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie odbyło się szkolenie skierowane do pracowników socjalnych, którzy zaangażowani są w prace grup roboczych w ramach działającego w gminie Brzozów Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Więcej „Zrozumieć sprawców przemocy domowej”

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Brzozowie

Podczas sesji nadzwyczajnej 26 bm. obradowała Rada Miejska w Brzozowie. Obradom przewodniczył Edward Sabik. Radnych najpierw poinformowano o zaprojektowanej przez powiat nowej koncepcji pomnika  Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie rada przystąpiła do głosowań nad uchwałami.  Na początek na wniosek burmistrza Józefa Rzepki zadecydowano o udzieleniu przez samorząd naszej gminy dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy.  Więcej „Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Brzozowie”