Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

W rocznicę urodzin Hansa Christiana Andersena – 2 kwietnia – na całym świecie od 1967 r. jest obchodzony Międzynarodowy dzień Książki dla Dzieci.  O świecie tym pamiętały wychowawczynie wraz z dziećmi z Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi. – Dlaczego warto czytać książki? Ponieważ dostarczają wiedzy, rozwijają wyobraźnię, pamięć, uczą logicznego myślenia, kojarzenia faktów. Książki mają także w sobie duży ładunek emocjonalny – mówi dyrektor placówki Maria Owoc. A wychowawczyni Celina Wolanin dodaje: – W br. szkolnym jednym z zadań priorytetowych, które realizujemy, jest promowanie wśród dzieci bajek i baśni jako sposobu na rozwój, kształcenie, wychowanie oraz zdobywanie wiedzy. Więcej „Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci”

Uroczystości katyńsko-smoleńskie w Brzozowie

Przedstawiciele władz samorządowych gminy Brzozów wzięli 9 bm. udział w uroczystościach z okazji 77. rocznicy zbrodni katyńskiej i 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Z tej okazji po mszy w kolegiacie brzozowskiej pod przewodnictwem ks.  Waldemara Murdzka odbyła się ceremonia zapalenia zniczy i złożenia kwiatów pod tablicami upamiętniającymi tragiczne wydarzenia w Katyniu i Smoleńsku. Uczestnicy w asyście pocztów sztandarowych oraz strzelców i harcerzy przeszli pod Krzyż Katyński oraz tablicę poświęconą ofiarom katastrofy w Smoleńsku. Po odegraniu hymnu państwowego i okolicznościowej recytacji, harcerze i strzelcy zapalili 96. zniczy symbolizujących ofiary katastrofy lotniczej. Następnie delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Więcej „Uroczystości katyńsko-smoleńskie w Brzozowie”

Informacja dla mieszkańców gminy Brzozów

Informacja dla mieszkańców gminy Brzozów dotycząca odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W związku z wiosennymi porządkami i pojawiającym się problemem składowania przez mieszkańców mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w miejscach do tego nie przeznaczonych Urząd Miejski w Brzozowie Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w dniach od 10.04.2017 r. do 31.05.2017 r. mieszkańcy gminy Brzozów mogą nieodpłatnie dostarczyć ww. odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie od poniedziałku  do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w soboty od 8.00 do 12.00.

Ponadto informuje się, że w okresie wiosennym zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od mieszkańców z terenu całej gminy prowadzona będzie w dniach od 15.05.2017 r. do 29.05.2017 r.

Szczegółowy harmonogram odbioru ww. odpadów podany będzie w późniejszym terminie.

Kwiaty na grobie marszałka Stanisława Zająca

Delegacja samorządowa gminy Brzozów z zastępcą burmistrza Dariuszem Kamińskim złożyła 7 bm., na kilka dni przed rocznicą śmierci, wiązankę kwiatów na grobie marszałka Stanisława Zająca. Ten wybitny parlamentarzysta, poseł i senator zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie smoleńskiej. Śp. Stanisław Zając zasłynął jako adwokat zaangażowany w obronę osób szykanowanych w okresie PRL. Jako parlamentarzysta sprawował m.in. funkcję wicemarszałka sejmu.  Bliskie mu były sprawy Brzozowa i ludzi tu mieszkających. W 2015 r. zostało mu przyznane pośmiertnie Honorowe Obywatelstwo Brzozowa.