Nowe kwalifikacje-szersze perspektywy

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie www gminy plakatu informacyjnego dotyczącego realizowanego przez Stowarzyszenie CRAS projektu  „Nowe kwalifikacje-szersze perspektywy” w którym oferujemy szkolenia zawodowe za 10 % ich wartości. Projekt „Nowe kwalifikacje-szersze perspektywy” skierowany jest do osób dorosłych o wykształceniu ukończonym na poziomie co najwyżej szkoły średniej, w tym niepełnosprawnych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Justyna Kołcz, koordynator projektu

Więcej „Nowe kwalifikacje-szersze perspektywy”

Są fundamenty pod salę gimnastyczną w Turzym Polu

Dobiegają końca roboty związane z wykonaniem fundamentów pod salę gimnastyczną przy Zespole Szkół, a od nowego roku – Szkole Podstawowej w Turzym Polu. Zakres prac obejmował przełożenie sieci gazowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a następnie wybicie fundamentów pod salę gimnastyczną, zaplecze i szkolne szatnie. Wartość robót to ok. 275 tys. zł, a ich wykonawcą jest wyłoniona w przetargu firma Raf-Mar z Lutczy. Odbiór nastąpi na początku czerwca. Zasadniczym etapem całej inwestycji będzie budowa sali gimnastycznej. Na dofinansowanie tego zadania władze samorządowe gminy aplikują o środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Więcej „Są fundamenty pod salę gimnastyczną w Turzym Polu”

Zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

W dniu 26 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzozowie odbyło się spotkanie informacyjne nt. zasad powoływania i pełnienia służby w wojskowych formacjach obrony terytorialnej. Pan mjr Tomasz Żyłka – czasowo pełniący obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sanoku przedstawił zainteresowanym informacje na wspomniany temat. Więcej „Zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej”

Sesja absolutoryjna

Przyjęcie sprawozdania z wykonania zeszłorocznego budżetu i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Brzozowa to najważniejsze uchwały podjęte podczas XXXVIII  zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie. Radni obradowali 25 maja br. pod przewodnictwem Edwarda Sabika. Na początek radni przegłosowali prządek obrad i wysłuchali informacji z realizacji uchwał z poprzednich sesji oraz działalności Burmistrza Brzozowa w okresie międzysesyjnym.   Następnie burmistrz Józef Rzepka przedstawił dokładne sprawozdanie finansowe gminy Brzozów za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania zeszłorocznego budżetu. Więcej „Sesja absolutoryjna”