Masz, maż i marz!

Po raz piąty uczniowie brzozowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych naszej gminy rywalizowali w konkursie ortograficznym „O Pióro Burmistrza Brzozowa”. Jego organizatorem był – jak co roku – Zespół Szkół Nr 2 w Przysietnicy. Do rywalizacji stanęło 15 uczestników – zwycięzców eliminacji szkolnych – ośmiu w kategorii młodszej i ośmiu gimnazjalistów (zabrakło reprezentantów ZS 1 w Humniskach). Uczniowie mieli do rozwiązania liczący 10 pytań test, który przygotowali poloniści brzozowskich szkół. Więcej „Masz, maż i marz!”

Nadzwyczajna sesja RM w Brzozowie

Rada Miejska w Brzozowie w pełnym składzie zebrała się 13 czerwca br. na sesji nadzwyczajnej. Obradom przewodniczył Edward Sabik. Po przedstawieniu porządku obrad radni podjęli dwie uchwały. Na mocy pierwszej wyrazili zgodę na przystąpienie Gminy Brzozów do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu p.n. „Dzienny Dom Pobytu w Brzozowie” składanego w konkursie nr RPPK.08.03. 00-IP.01-18-017/17 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa  – VIII Integracja Społeczna, działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Więcej „Nadzwyczajna sesja RM w Brzozowie”

Przegląd Poezji Dziecięcej w Zespole Szkół nr 2 w Humniskach

Już tradycją stało się, że początkiem czerwca w Zespole Szkół nr 2 w Humniskach uczniowie klas I-III pod kierunkiem swoich wychowawców prezentują wiersze znanych i lubianych poetów dla dzieci. W tym roku szkolnym Przegląd Poezji Dziecięcej odbył się 8 czerwca 2017 roku. W słoneczny poranek na sali gimnastycznej z uśmiechami na twarzy i lekką tremą przed występem zebrali się uczniowie klas I-IV wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście – rodzice występujących dzieci oraz 6-latki z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Humniskach – ,,Humnisie” wraz z panią dyrektor Barbarą Piotrowską oraz wychowawczynią panią Kasią Szteligą. Więcej „Przegląd Poezji Dziecięcej w Zespole Szkół nr 2 w Humniskach”

Kościelne jubileusze w Zmiennicy

Tegoroczne uroczystości odpustowe w parafii p.w. św. Trójcy w Zmiennicy miały wyjątkowy charakter. W niedzielę 11 czerwca br. tutejsi wierni obchodzili bowiem dwie ważne uroczystości jubileuszowe. Jedna z nich to 35-lecie powstania parafii w Zmiennicy, zaś drugi – 35-lecie kapłaństwa jej proboszcza, ks. Józefa Cieklińskiego. Więcej „Kościelne jubileusze w Zmiennicy”