Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Brzozowie

Podczas sesji nadzwyczajnej 26 bm. obradowała Rada Miejska w Brzozowie. Obradom przewodniczył Edward Sabik. Radnych najpierw poinformowano o zaprojektowanej przez powiat nowej koncepcji pomnika  Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie rada przystąpiła do głosowań nad uchwałami.  Na początek na wniosek burmistrza Józefa Rzepki zadecydowano o udzieleniu przez samorząd naszej gminy dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy.  Więcej „Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Brzozowie”

Poradnik „Biało-Czerwona” czyli jak czcić barwy narodowe – wydanie rozszerzone

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją pt. „Biało-Czerwona” opracowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. „Biało-Czerwona” zawiera wskazówki, jak prezentować barwy narodowe, polską flagę, a także bannery w przestrzeni publicznej. W przystępny sposób objaśnia wiele pojęć i różnic w nazwach, które nie dla wszystkich mogą być zrozumiałe. Informacje zawarte w publikacji MSWiA dotyczą różnych okoliczności, między innymi żałoby, marszów, wizyt gości  zagranicznych, wydarzeń sportowych, czy innych uroczystości.

Poradnik jest dostępny na stronie MSWiA. KLIKNIJ >>>>>>

Senat RP uczcił 150. rocznicę powołania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

20 kwietnia 2017 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej okolicznościową uchwałą upamiętnił 150. rocznicę założenia pierwszego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Uchwałę Senatu poprzedziło wręczenie odznaczeń zasłużonym działaczom sokolim oraz otwarcie wystawy przez Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Więcej „Senat RP uczcił 150. rocznicę powołania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół””

Internetowa witryna strażaków OSP

Uwaga prezesi i druhowie jednostek OSP gminy Brzozów! Na naszej stronie internetowej, w pasku zadań z prawej funkcjonuje podstrona:  OSP.  Klikając w nią można zapoznać się bliżej z gminnymi jednostkami ochotniczych straży pożarnych. Można poznać ich skład osobowy, sprzęt, galerię wydarzeń itp. Jako pierwsze prezentują się tam już jednostki OSP w Starej Wsi oraz w Przysietnicy.  Wkrótce zostaną wprowadzone następne zakładki z kolejnymi jednostkami (o ile wolę współpracy w ich tworzeniu wyrażą prezesi i członkowie tych jednostek). Strażacka witryna powstaje staraniem Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Brzozowie. Zachęcamy druhów do współpracy!