Informacyjna platforma internetowa dla osób z niepełnosprawnością

Fundacja Widzialni we współpracy z Orange Polska uruchomiły platformę internetową  MamPrawoDo, na której  osoby z niepełnosprawnością znajdą kompleksowe informacje, napisane przystępnym językiem,  na temat przysługujących im praw i udogodnień. Jako pierwsze zostały tu opublikowane informacje dotyczące dostępu do usług telekomunikacyjnych. Przedsięwzięcie  objęte honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji i Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Szczegóły informacji:   www.mamprawodo.pl 

Podsumowanie projektu realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

W poniedziałek, 11 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Humniskach, odbyło się podsumowanie projektu promującego czytelnictwo. Jego głównym celem było zainteresowanie dzieci książką, ale też zwrócenie uwagi na grzeczne zachowanie się na co dzień, szacunek do drugiej osoby oraz kulturę słowa. Jednym z aspektów było również zmobilizowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu integrację klasy poprzez wspólne planowanie i przygotowywanie elementów projektu. Więcej „Podsumowanie projektu realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Brzozowie

Brzozowscy radni rozpoczęli prace nad planem budżetu gminy na 2018 r. Połączonemu posiedzeniu komisji 7 bm. przewodniczył Edward Sabik. Wnioski z posiedzenia zostaną uwzględnione podczas drugiego czytania projektu przyszłorocznego budżetu. Następnie, jeszcze w grudniu odbędzie się, sesja budżetowa. W posiedzeniu wziął udział burmistrz Józef Rzepka wraz oboma zastępcami, a projekt budżetu zreferował skarbnik gminy Jacek Szklarz. Więcej „Posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Brzozowie”

Mikołaj na brzozowskim rynku

Kapryśna grudniowa aura nie przeszkodziła mieszkańcom Brzozowa w mikołajkowym spotkaniu na świątecznie udekorowanym rynku miasta. Wraz z pociechami zgromadzili się tłumnie  pod sceną plenerową, na której wystąpili młodzi artyści z Estrady Dziecięcej BDK: Julia Kałamucka, Julia Skwara, Oliwia Mielcarek oraz Szymon Fic. Więcej „Mikołaj na brzozowskim rynku”

Rzecz o muralach

Z ciekawą inicjatywą wyszło Muzeum Regionalne w  Brzozowie w ramach  gminnych obchodów międzynarodowego dnia osób z niepełnosprawnością. W placówce 6 bm. zorganizowano prelekcję nt. murali – popularnej obecnie formy ekspresji artystycznej i społecznej tworzenia wizerunków głównie na ścianach budynków. Zjawisko to przybliżył i zilustrował wybranymi przykładami z terenu Podkarpacia (z jednym wyjątkiem) dyrektor placówki dr Mariusz Kaznowski. Więcej „Rzecz o muralach”