Bezpłatna usługa SMSinfo

Z dniem 2 stycznia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił bezpłatną usługę SMSinfo. Za pomocą wiadomości sms będzie można otrzymywać  informacje o ważnych wydarzeniach i komunikatach Funduszu.

Aby skorzystać z usługi wystarczy przesłać w treści wiadomości swój numer telefonu komórkowego na adres smsinfo@pfron.org.pl Więcej „Bezpłatna usługa SMSinfo”

Szkolenia zawodowe i staż dla osób z niepełnosprawnością

Stowarzyszenie Trampolina Kariery w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 34 (C.H. Europa II – 4 piętro)  w partnerstwie z HOG POLSKA Jakub Gibała zapraszają  niepracujące osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie pn. „profesjONalni” . Działania obejmujące projekt to m.in. : poradnictwo i warsztaty w zakresie kompetencji społeczno-zawodowych, płatne staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy. Szczegóły  pod nr telefonu  695 400 554.

Więcej informacji na załączonym plakacie. KLIKNIJ>>>>>>>>>>

Ruszyła kanalizacja Starej Wsi

Inwestycje z zakresu ochrony środowiska nalezą do priorytetowych zadań samorządu gminy Brzozów. Ich wykonanie wspierają Fundusze Europejskie.
W tym roku najważniejszą inwestycją w tym zakresie jest dla samorządu brzozowskiego budowa kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi. Stanowi ona element dużego przedsięwzięcia realizowanego wspólnie z gminą Jasienica Rosielna w ramach projektu pn. Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
w aglomeracji Jasienica Rosielna. Więcej „Ruszyła kanalizacja Starej Wsi”

Stabilna liczba mieszkańców

Stan ludności gminy Brzozów na dzień 31 grudnia 2017r. wyniósł dokładnie 26 966 osób tj. o 9 mniej niż w roku ubiegłym. Kobiet w naszej gminie jest 13.758 zaś mężczyzn mniej, bo 13.208. W 2017 r. przyszło na świat 298 (w 2016r. – 308) najmłodszych mieszkańców gminy. W ciągu 2017 r. zmarło 237 osób. 18 lat skończyło 141 kobiet i 156 chłopców. Więcej „Stabilna liczba mieszkańców”

Dofinansowanie do kotłów grzewczych

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania (max. 85%) do wymiany dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły gazowe, na biomasę oraz na paliwa stałe (inne niż biomasa) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (w lipcu 2018 r. zaplanowane jest ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie). Szczegółowe informacje kliknij >>>>TUTAJ<<<<
Wydział Inwestycji, Gospodarki  Przestrzennej i Funduszy Pomocowych