Wyróżnienie dla Marcina

Marcin Michańczyk z Grabownicy Starzeńskiej, zdobył honorowe wyróżnienie podczas XXIV Międzynarodowego Spotkania Poetów w Nowej Sarzynie. Na prestiżowy  konkurs organizowany corocznie przez Stowarzyszenie Folklorystyczne „Majdaniarze” wpłynęło 301 zestawów wierszy z Polski oraz 15 innych krajów.  Pierwszą z trzech głównych nagród w konkursie odebrał Józef Cupak z Wary. Jury przyznało też wyróżnienia i wyróżnienia honorowe, z których jedno, za wiersz „Sacrum” otrzymał właśnie Marcin Michańczyk, który kultywuje rodzinne tradycje artystyczne. Więcej „Wyróżnienie dla Marcina”

Bezpłatna pomoc dla Osób z Niepełnosprawnością

Osoby z Niepełnosprawnością/Opiekunowie z terenu gminy Brzozów mogą korzystać z informacji, porad oraz wsparcia w zakresie problematyki osób z niepełnosprawnością, w tym dotyczących m.in.

  • aktualnych programów pomocowych, ulg i uprawnień
  • informacji o instytucjach i organizacjach udzielających wsparcia
  • aktualnych ofert szkoleniowych i możliwości aktywizacji dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności/grupą inwalidzką
  • projektów i działań aktywizujących społecznie i zawodowo
  • pomocy w wypełnianiu różnych wniosków, formularzy, pisania pism urzędowych.

Więcej „Bezpłatna pomoc dla Osób z Niepełnosprawnością”

Radni obradowali na sesji nadzwyczajnej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Edward Sabik na 30 bm. zwołał nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Brzozowie. Jako pierwszą radni podjęli uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Brzozów przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Więcej „Radni obradowali na sesji nadzwyczajnej”

Zebranie sprawozdawcze OSP w Starej Wsi

Miesiąc styczeń dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Brzozów, jest okresem zebrań  sprawozdawczych. W dniu 27 stycznia 2018 roku w Domu Strażaka w Starej Wsi, odbyło się takie zebranie. W trakcie spotkania podsumowano roczną działalność jednostki OSP w zakresie realizacji zadań statutowych. Gospodarzem był prezes jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej dh Stanisław Chrobak. Więcej „Zebranie sprawozdawcze OSP w Starej Wsi”

Posiedzenie komisji RM

Wspólnemu posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w Brzozowie 30 bm. przewodniczył Edward Sabik. Przedmiotem obrad było zaopiniowanie materiałów na sesję nadzwyczajną oraz sprawy bieżące. Więcej „Posiedzenie komisji RM”