INFORMACJA WKU SANOK

W załączeniu informacja dotycząca rekrutacji do TSW (terytorialnej służby wojskowej). Uprzejmie prosimy o zamieszczenie przesłanego materiału na stronie internetowej Urzędu.  Za okazałą pomoc serdecznie dziękujemy.

INFORMACJA WKU SANOK. Kliknij, aby otworzyć >>>>>>>

Robert Faron, st. informatyk  WKU w Sanoku

Komitet Rewitalizacji powołany

29 czerwca br. Burmistrz Brzozowa Zarządzeniem Nr 138/2017 powołał Komitet Rewitalizacji. Nabór członków trwał od 22 maja do 8 czerwca 2017 r. Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu nastąpiło na podstawie pisemnej deklaracji. Z uwagi na złożenie większej liczby deklaracji przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji, niż miejsc w grupie przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą, dnia 22 czerwca br. odbyło się publiczne losowanie, wyłaniające przedstawicieli w ramach przedmiotowej grupy interesariuszy. Więcej „Komitet Rewitalizacji powołany”

Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.  Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Więcej „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Program rewitalizacji uchwalony

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie pod przewodnictwem Edwarda Sabika obradowała 28 czerwca br. Radni po przyjęciu porządku obrad podjęli następujące uchwały. Zadecydowali o  uchwaleniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzozów na lata 2016–2026. Uchylili uchwałę własną Nr XXXI/240/98 z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i garaży ich najemcom lub dzierżawcom. W jej miejsce podjęli uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali – garaży ich najemcom. Więcej „Program rewitalizacji uchwalony”