Wspólne posiedzenie komisji RM

Pod przewodnictwem Edwarda Sabika zebrali się (23 bm.) na połączonym posiedzeniu komisji radni RM w Brzozowie. Porządek posiedzenia liczył trzy punkty. Najpierw radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawach: maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Brzozów oraz zasad usytuowania na terenie gminy Brzozów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Więcej „Wspólne posiedzenie komisji RM”

Dzień otwarty w ARiMR

Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa Oddział  Powiatowy w Brzozowie zorganizowała 20 bm. „Dzień otwarty z eWnioskiem”. W ciągu kilku godzin siedzibę agencji odwiedzili nie tylko rolnicy, ale i inne osoby zainteresowane sprawami rolnictwa. Pracownicy agencji udzielali praktycznych informacji związanych z wypełnianiem eWniosku czyli elektronicznej formy ubiegania się o płatności. Więcej „Dzień otwarty w ARiMR”

Burmistrz Brzozowa ogłasza konkurs dla Mieszkańców

Dofinansowanie do wymiany starych pieców, kotłów grzewczych na paliwa stałe, na nowe kotły o sprawności powyżej 90% na gazowe, biomasę lub ekogroszek. Deklaracje należy składać w Urzędzie Miejskim w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1, pokój nr 14 (parter) – od dnia 26 kwietnia do 16 maja 2018 r., od godz. 8:00 do 14:30.

Więcej „Burmistrz Brzozowa ogłasza konkurs dla Mieszkańców”

Zgłoszenia wykonania weryfikacji technicznej budynku – przedłużenie terminu

W związku z licznymi prośbami mieszkańców, Gmina Brzozów przedłuża termin przyjmowania zleceń wykonania weryfikacji technicznej budynku, niezbędnych do złożenia kompletu dokumentów w ramach projektu pn. „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na wysokosprawne lub/i niskoemisyjne dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Brzozów”. Zlecenia wykonania weryfikacji technicznej należy składać w Urzędzie Miejskim w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1, pokój nr 14 (parter), od godz. 8:00 do 14:30. Więcej „Zgłoszenia wykonania weryfikacji technicznej budynku – przedłużenie terminu”