Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Od 1 stycznia 2019 roku zaczyna funkcjonować nowa instytucja wspierająca osoby z niepełnosprawnością. Jest nią Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Rada Ministrów właśnie przyjęła projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Więcej „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

Urząd Miejski w Brzozowie Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w dniach od 17.09.2018 r. do 08.10.2018 r. z terenu całej Gminy odbierane będą meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Szczegółowa informacja dotycząca zbiórki oraz harmonogram odbioru ww. odpadów z poszczególnych miejscowości do pobrania <<tutaj>>

Więcej „Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci”

Gminny przegląd sprzętu pożarowego OSP

W dniach 12-13 września 2018 r. odbył się przegląd sprzętu pożarniczego znajdującego się na wyposażeniu jednostek OSP w gminie Brzozów. Przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie mł. bryg. Marek  Kołodziej, st. kpt. Jacek Kędra, mł. kpt. Tomasz Tesznar, komendant gminny ochrony przeciwpożarowej Marian Dydek oraz przedstawiciele Burmistrza Brzozowa Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Agnieszka Wilk i Z-ca Naczelnika Tomasz Leśniak dokonali sprawdzenia gotowości jednostek do prowadzenia działalności ratowniczo-gaśniczej, stanu sprzętu będącego na wyposażeniu, stanu wyszkolenia oraz zapoznali się z potrzebami dotyczącymi doposażenia w sprzęt i wyposażenie osobiste strażaków-ratowników. Więcej „Gminny przegląd sprzętu pożarowego OSP”

Pani Teresa Sieńczak w naszym obiektywie

Jako pierwsza do udziału w akcji „Osoba z niepełnosprawnością w obiektywie” zgłosiła się Pani Teresa Sieńczak, zatem jej poświęcamy dzisiejszy artykuł.  Jest uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy  w Brzozowie od 3 lat. Interesuje się filmem, muzyką i sztuką. Lubi malować pastelami, farbami olejnymi  oraz wykonywać prace różnymi technikami plastycznymi np. decoupage. Wykonuje również stroiki świąteczne, które sprzedaje, a pieniądze z ich sprzedaży  przeznacza na zakup materiałów plastycznych. Więcej „Pani Teresa Sieńczak w naszym obiektywie”

Powstanie lodowisko przy ul. Słonecznej

Powoli dobiega końca bieżąca kadencja samorządu. Jedną z ostatnich była zwołana na 14 września br. nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie. Obradom przewodniczył Edward Sabik.  Radni na początek podjęli uchwałę o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Brzozów dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w dniu 21 października br. Więcej „Powstanie lodowisko przy ul. Słonecznej”