Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brzozowie obradowała 21 bm. pod przewodnictwem radnego Daniela Boronia. Członkowie komisji wysłuchali najpierw informacji o oświetleniu ulicznym, jego kosztach i zaplanowanych inwestycjach w tej dziedzinie. Następnie została przedstawiona informacja, dotycząca zimowego utrzymania dróg i związanych z tym kosztów.  Na zakończenie rozmawiano o sprawach bieżących. Więcej „Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów”

Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miejski w Brzozowie Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w dniach od 04.06. br. do 25.06. br. z terenu całej gminy będą odbierane meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Ww. odpady należy wystawić w miejscach dotychczasowego odbioru odpadów komunalnych, za wyjątkiem terenów wiejskich, gdzie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektrośmieci) odbierany będzie przy miejscowych Domach Strażaka, w godz. 10.00-17.00, zgodnie z poniższym harmonogramem.

 Szczegółowa informacja dotycząca zbiórki oraz harmonogram odbioru ww. odpadów z poszczególnych miejscowości do pobrania <<tutaj>>

Dofinansowanie do wymiany kotłów grzewczych – Lista rankingowa

W ramach ogłoszonego konkursu pn. „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na wysokosprawne lub/i niskoemisyjne dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Brzozów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA III DZIAŁANIE  3.3 Poprawa Jakości Powietrza PODDZIAŁANIE 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych (wymiana nieefektywnych kotłów na paliwa stałe na: kotły gazowe lub kotły opalane biomasą: pellet drzewny i zrębki drzewne, drewno) PODDZIAŁANIE 3.3.2 w okresie od dnia 26 kwietnia do 7 czerwca 2018 r. złożono w sumie 153 deklaracje (w tym 7 z listy rezerwowej):

122 deklaracje na kotły gazowe/biomasę 3.3.1 na kwotę 1 739 000,00 netto,

31 deklaracji na kotły na ekogroszek 3.3.2 na kwotę 576 000,00 netto.

Więcej „Dofinansowanie do wymiany kotłów grzewczych – Lista rankingowa”

Piłki na otwarcie boiska

Stanisław Pilszak, pierwszy zastępca burmistrza Brzozowa Józefa Rzepki, uczestniczył w uroczystości oddania ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole szkół Budowlanych w Brzozowie (14 czerwca br.). Inwestycja zrealizowana przez powiat brzozowskich przy dofinansowaniu środków ministerialnych kosztowała ponad pół mln zł i jest czwartym tego rodzaju obiektem na terenie miasta. Więcej „Piłki na otwarcie boiska”

Ogólne zebranie mieszkańców miasta

Zebranie ogólne mieszkańców obu brzozowskich osiedli zgromadziło (12 bm.) kilkadziesiąt osób, w tym przedstawicieli władz samorządowych, radnych, reprezentantów służb gminnych oraz policji. W trakcie spotkania przewodniczący zarządów osiedli: Andrzej ŁachJózef Byczyński przedstawili sprawozdanie z całorocznej działalności tych organów pomocniczych samorządu terytorialnego. Więcej „Ogólne zebranie mieszkańców miasta”