Zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

W dniu 26 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzozowie odbyło się spotkanie informacyjne nt. zasad powoływania i pełnienia służby w wojskowych formacjach obrony terytorialnej. Pan mjr Tomasz Żyłka – czasowo pełniący obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sanoku przedstawił zainteresowanym informacje na wspomniany temat. Więcej „Zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej”

Sesja absolutoryjna

Przyjęcie sprawozdania z wykonania zeszłorocznego budżetu i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Brzozowa to najważniejsze uchwały podjęte podczas XXXVIII  zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie. Radni obradowali 25 maja br. pod przewodnictwem Edwarda Sabika. Na początek radni przegłosowali prządek obrad i wysłuchali informacji z realizacji uchwał z poprzednich sesji oraz działalności Burmistrza Brzozowa w okresie międzysesyjnym.   Następnie burmistrz Józef Rzepka przedstawił dokładne sprawozdanie finansowe gminy Brzozów za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania zeszłorocznego budżetu. Więcej „Sesja absolutoryjna”

Zaproszenie na spotkanie dla zainteresowanych służbą w wojskach obrony terytorialnej

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sanoku i Dowódca Sanockiego Batalionu Obrony Terytorialnej zapraszają wszystkich zainteresowanych (pełnoletnich) mieszkańców Gminy na spotkanie w sprawie zasad pełnienia służby w wojskach obrony terytorialnej.  Odbędzie się ono w dniu 26.05.2017 r. o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro).

Złoty Gargulec dla aktorek z Turzego Pola

19 maja br.  Szkolny Teatr Lalki i Aktora z Turzego Pola wystąpił na  XXII edycji Zamkowych Spotkań Teatralnych o laur „Złotego Gargulca” – Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Teatrów Amatorskich w Szydłowcu (woj. mazowieckie). Wystawił spektakl „O żeglarzach Dżamblach” wg wiersza Edwarda Leara.  Na festiwalu wystąpił obok  10 teatrów z całej Polski w przepięknej scenerii szydłowskiego zamku, który posiada m.in. przepiękne gargulce, czyli wystające odpływy rynien, od których powstała nazwa nagrody.  Więcej „Złoty Gargulec dla aktorek z Turzego Pola”

Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Brzozowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Edward Sabik poprowadził 23 maja br. wspólne posiedzenie stałych komisji rady. Na początek Paweł Czupryn z firmy „Eko-precyzja” przedstawił opracowany przez tę firmę Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brzozów na lata  2016 -2019 z perspektywą na lata 2020 -2023.  Przyjęcie tego programu zaplanowano podczas najbliższej sesji rady miejskiej. Więcej „Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Brzozowie”