Ogłoszenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzozowie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzozowie, informuje o trwających pracach konserwacyjnych na obiekcie Komunalnej Oczyszczalni Ścieków ,,Borkówka”, które mają na celu poprawę procesów technologicznych. Podczas trwających prac będzie wykorzystywany tabor samochodów asenizacyjnych,  ciężarowych, niezbędny do wykonania zadania. Informacja o zakresie prac  do wykonania jest zgłoszona  podczas kontroli  Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Delegatura Jasło.

Termin zakończenia prac konserwacyjnych  i uruchomienia oczyszczalni  planowany jest na dzień  30 listopada br.

Wielki sukces drużyny juniorów młodszych Brzozovii Brzozów!

Drużyna juniorów młodszych Brzozovii Brzozów prowadzona przez trenera Mateusza Bobra   przy  wsparciu finansowym  w formie dotacji z budżetu gminy Brzozów oraz przez wielu lokalnych sponsorów, zgotowała  w ostatnich dniach swoim kibicom i lokalnym sympatykom piłki nożnej  kolejną bardzo przyjemną niespodziankę.   Więcej „Wielki sukces drużyny juniorów młodszych Brzozovii Brzozów!”

II Środowiskowy Przegląd Kabaretowy – Dynów

W ubiegłą środę tj. 23 października 2019 r. na zaproszenie naszych przyjaciół ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie, mieliśmy możliwość zaprezentowania swoich talentów teatralnych na tamtejszej scenie. Głównym celem twórców przeglądu była promocja twórczości, talentów, pasji uczestników ŚDS-ów oraz promocja sztuki kabaretowej jako formy rehabilitacji społecznej.

Więcej „II Środowiskowy Przegląd Kabaretowy – Dynów”