KONSULTACJE BURMISTRZA BRZOZOWA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ W SPRAWIE ORGANIZACJI ZDALNEGO NAUCZANIA

W dniu 25.03.2020r. Burmistrz Brzozowa, Pan Szymon Stapiński wraz z Sekretarzem Gminy Waldemarem Ochem i Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych Alicją Tomoń  przeprowadzili konsultacje z Dyrektorami szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Brzozów, celem omówienia sposobów realizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 MEN, i zaleceń w sprawie organizacji i realizacji procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, oraz udzielenia wsparcia w przypadku trudności związanych z tym procesem.

Więcej „KONSULTACJE BURMISTRZA BRZOZOWA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ W SPRAWIE ORGANIZACJI ZDALNEGO NAUCZANIA”

Dwie Parafie z gminy Brzozów uzyskały dofinansowanie w Programie „Ochrona Zabytków”

Minister kultury i dziedzictwa narodowego ogłosił wyniki pierwszego naboru w Programie „Ochrona Zabytków”.  Dofinansowanie na łączną kwotę ponad 104 mln zł otrzymało 375 projektów. Wśród tej grupy znalazły się dwa projekty z naszej gminy.

Więcej „Dwie Parafie z gminy Brzozów uzyskały dofinansowanie w Programie „Ochrona Zabytków””

Informacja dla mieszkańców

Zwolnienie z tytułu posiadania kompostownika obowiązuje od 1 marca 2020 r.

Deklaracje za miesiąc marzec można składać do 10 kwietnia 2020 r.


Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w dniach od 9 do 13 marca 2020 r. mieszkańcy gminy Brzozów mogą nieodpłatnie dostarczyć meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie .

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa