Informacja dotycząca kanalizacji w Starej Wsi

Informuję, że w dniu 29.04.2020 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy  Gminą Brzozów a Społecznym Komitetem Budowy Kanalizacji i Wodociągów w Starej Wsi w sprawie powierzenia Gminie Brzozów realizacji inwestycji pn. „Budowa przyłączy kanalizacji w  miejscowości Stara Wieś”. Środki finansowe Społecznego Komitetu w kwocie 214.977,19 zł. tytułem zaliczki na poczet  tej inwestycji zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi – przyłącza”.

Burmistrz Brzozowa

Szymon Stapiński

 

Do 5 tysięcy zł na przydomową retencję

Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zainwestuje 100 mln zł w  łagodzenie skutków suszy w Polsce w ramach programu „Moja woda”. Wnioskodawcą na przydomowe mikroinstalacje wodne będą mogli być właściciele domów jednorodzinnych.  Nabór wniosków Ministerstwo planuje  na początku lipca tego roku, ale w ramach 20% wkładu własnego można będzie rozliczyć również wydatki poniesione po 1 czerwca. 

  Więcej „Do 5 tysięcy zł na przydomową retencję”