Informacja dot. wyborów Zarządu Osiedla nr 2 w Brzozowie

Na podstawie § 29 ust. 9 Statutu Osiedla Nr 2 w Brzozowie uchwalonego uchwałą Nr VI/36/2007 z dnia 14 marca 2007 r. Burmistrz Brzozowa informuje o zarejestrowanych kandydatach na członków Zarządu Osiedla Nr 2 w Brzozowie w wyborach zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 r.

  1. AUGUSTYN ELŻBIETA zam. Brzozów
  1. BYCZYŃSKA MAŁGORZATA zam. Brzozów
  1. BYCZYŃSKI JÓZEF zam. Brzozów
  1. CHMIEL MAŁGORZATA zam. Brzozów
  1. KONIECZKO MARIUSZ zam. Brzozów
  1. KOŚCIŃSKA MARTA zam. Brzozów

Paweł Myćka

Bogu, ludziom i ziemi

Ostatni, trzeci już w dorobku pisarskim Józefa Cupaka zbiór poezji spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem brzozowian podczas spotkania z poetą z Wary w muzeum (28 bm.). Jego utwory nie są obce naszym czytelnikom, bowiem twórca debiutował na łamach Wiadomości Brzozowskich w latach 90-tych ub. wieku.
Zebranych gości przywitał dyrektor Muzeum Regionalnego im. A. Fastnachta w Brzozowie dr Mariusz Kaznowski, który przedstawił sylwetkę autora i zachęcił do wysłuchania utworów poety.

Więcej „Bogu, ludziom i ziemi”

Program PRZYJAZNY DOM

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zatwierdziła Program PRZYJAZNY DOM stanowiący ofertę dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska, zamieszkujących teren województwa podkarpackiego. Celem Programu jest ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniami oraz ograniczenie niskiej emisji szkodliwych pyłów i  gazów do powietrza zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców Podkarpacia. Więcej „Program PRZYJAZNY DOM”