KONSULTACJE BURMISTRZA BRZOZOWA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ W SPRAWIE ORGANIZACJI ZDALNEGO NAUCZANIA

W dniu 25.03.2020r. Burmistrz Brzozowa, Pan Szymon Stapiński wraz z Sekretarzem Gminy Waldemarem Ochem i Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych Alicją Tomoń  przeprowadzili konsultacje z Dyrektorami szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Brzozów, celem omówienia sposobów realizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 MEN, i zaleceń w sprawie organizacji i realizacji procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, oraz udzielenia wsparcia w przypadku trudności związanych z tym procesem.

Więcej „KONSULTACJE BURMISTRZA BRZOZOWA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ W SPRAWIE ORGANIZACJI ZDALNEGO NAUCZANIA”

Dwie Parafie z gminy Brzozów uzyskały dofinansowanie w Programie „Ochrona Zabytków”

Minister kultury i dziedzictwa narodowego ogłosił wyniki pierwszego naboru w Programie „Ochrona Zabytków”.  Dofinansowanie na łączną kwotę ponad 104 mln zł otrzymało 375 projektów. Wśród tej grupy znalazły się dwa projekty z naszej gminy.

Więcej „Dwie Parafie z gminy Brzozów uzyskały dofinansowanie w Programie „Ochrona Zabytków””