Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Brzozowa ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu użytkowego Nr 1, położonego w Brzozowie przy ulicy Podwale 2.

Lokal użytkowy Nr 1, położony jest na parterze ( I kondygnacja ) w południowej części budynku mieszkalno- użytkowego nr 2 przy ul. Podwale w Brzozowie, z oknami w części  frontowej i bezpośrednim dostępem z przewiązki pod sąsiednim budynkiem nr 1,  na działce Nr 2413/3 o pow. 592 m2, o łącznej powierzchni użytkowej  37,55 m2.    

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 37,55 m2 i obejmuje 2 pomieszczenia handlowo- usługowe, przedsionek i WC. Wewnątrz lokalu ściany pokryte są tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowane są farbą olejną i emulsyjną. W jednym z pomieszczeń ściany w narożu pokryte są płytkami ceramicznymi, a w przedsionku obłożone panelami ściennymi. We wszystkich pomieszczeniach są posadzki terakotowe. Stolarka okienna PCV i drewniana, drzwi wewnętrzne są drewniane płytowe, drzwi wejściowe są drewniane. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, wod.-kan., c.o. niezależne, piec gazowy ( dwufunkcyjny ) oraz dodatkowo elektryczny podgrzewacz wody w pomieszczeniu WC.

Nieruchomość oznaczona w ewidencji geodezyjnej jako działka Nr 2413/3 o pow. 592 m2, objęta KW Nr 22556.

Lokal sprzedaje się wraz z 0,02 cz. niewydzieloną budynku oraz 0,02 cz. niewydzieloną działki Nr 2413/3.

                                  Cena wywoławcza nieruchomości:  140 000,00 zł  

                                  Wadium:                                                      14 000,00 zł 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 6 maja 2020 r. o godzinie 09.00.  w budynku Urzędu Miejskiego w Brzozowie pok. Nr 215, II piętro.   

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłata wadium w terminie do dnia 29 kwietnia 2020 r. przelewem na rachunek Gminy Brzozów  Nr  86 1020 4391 0000 6502 0171 7776  PKO Bank Polski SA Oddział w Brzozowie. 

Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek gminy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.   

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

Sprzedawana nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1223 z późn. zm.).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.   

Szczegółowe informacje na temat sprzedawanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Brzozowie pok. Nr 214 II p. lub pod nr telefonu (13) 43 410 15. 

Burmistrz Brzozowa może odwołać  przetarg z uzasadnionej przyczyny.