Informacja dotycząca sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Brzozów w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Brzozów  w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień  10 maja 2020 r. można składać w Urzędzie Miejskim w Brzozowie w godzinach pracy Urzędu, najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Zgłoszenia mogą zostać przesłane także w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres um_brzozow@brzozow.pl najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu.  Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu pocztą tradycyjną (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu 13 43 410 50.

Proszę o zapoznanie się z informacją Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r., która znajduje się w załączniku dostępnym tutaj .