Ważna informacja dla mieszkańców

Burmistrz Brzozowa informuje, że na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 marca b.r. zawiesza się  w terminie od 26 marca do 10 kwietnia 2020 roku działalność następujących placówek:

a) Placówki wsparcia dziennego

b) Żłobki, kluby dziecięce

c) Centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej

d) Dzienne domy i kluby seniora, w tym placówki działające w ramach Programu Senior +

e) Środowiskowe domy samopomocy

f) Warsztaty terapii zajęciowej.